Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Nabór 2022: Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym

Zapraszamy na transmitowane na żywo spotkanie informacyjne, dotyczące konkursu wniosków w ramach działania Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym (Capacity Building in Higher Education CBHE).

  • fot. Shutterstock

2 grudnia 2021 roku, w godzinach 9.30-12.30, Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA) organizuje spotkanie informacyjne dotyczące konkursu wniosków w 2022 roku w ramach działania Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym (Capacity Building in Higher Education CBHE). Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim.

Szczegóły nt. wydarzenia dostępne są na stronie EACEA.

Akcja Budowanie Potencjału w Szkolnictwie Wyższym (CBHE) wspiera projekty współpracy międzynarodowej oparte na wielostronnych partnerstwach między organizacjami działającymi w obszarze szkolnictwa wyższego. Wspiera także adekwatność, jakość, modernizację i elastyczność szkolnictwa wyższego w państwach trzecich, niezwiązanych z programem Erasmus+, na rzecz naprawy społeczno-gospodarczej, wzrostu i dobrobytu oraz reagowania na najnowsze trendy, w szczególności globalizację gospodarczą, ale także niedawny spadek rozwoju społecznego, niestabilność oraz rosnące nierówności społeczne, gospodarcze i środowiskowe zaostrzone przez pandemię COVID-19.