Narodowa Agencja Programu Erasmus+ otwiera swoje archiwa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji udostępnia badaczom swoje ogromne zasoby danych. Fakt otwarcia archiwów dotyczących m.in. programu Erasmus + będzie kluczowy dla osób i instytucji, których zainteresowania badawcze ukierunkowane są na umiędzynarodowienie oraz związki uczelni z otoczeniem zewnętrznym.

W 2017 roku będziemy obchodzić trzydziestolecie programu Erasmus. To program, który jest najbardziej znany z tego, że poprzez mobilizację studentów odmienił życie i umysły młodych osób. Przez te lata na wymiany międzynarodowe wyjechało prawie 100 tys. studentów i dziesiątki tysięcy nauczycieli akademickich. Zrealizowano tysiące projektów międzyuczelnianych, międzyszkolnych, międzyinstytucjonalnych, w ramach których były wypracowywane różne materiały dydaktyczne i eksperckie. – Nikt w Polsce nie zbadał jeszcze w dogłębny sposób losów studentów Erasmusa, np. czy kompetencje, które te osoby nabyły w trakcie wyjazdów  pomogły im na rynku pracy  – oznajmił podczas konferencji „Badamy umiędzynarodowienie i relacje z otoczeniem społeczno-biznesowym polskich instytucji edukacyjnych”  dyrektor generalny FRSE  dr Paweł Poszytek.

Dotychczas Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, wykonując zadania statutowe, zgromadziła dane, które można wykorzystać do badania stanu umiędzynarodowienia polskiej edukacji.  W swoich archiwach agencja posiada m.in.: publikacje wydane przez FRSE (np. roczne raporty na temat programu Erasmus+, publikacje opisujące przykłady dobrych praktyk); czasopisma („Języki Obce w Szkole”, „Europa dla Aktywnych”); publikacje Eurydice (np. seria „Kluczowe dane” oraz „Fakty i liczby”); dane z wniosków składanych przez beneficjentów (m.in. charakterystyka organizacji wnioskującej, planowanych działań i ich efektów); dane z oceny formalnej i jakościowej wniosków; czy dane z raportów indywidualnych uczestników (m.in. samoocena rezultatów i rozwoju kompetencji przez uczestników). – Dokumentów jest bardzo dużo. To kilkadziesiąt lat współpracy międzynarodowej polskich instytucji i indywidulanych osób  –  dr Paweł Poszytek.

Jednocześnie Fundację Rozwoju Systemu Edukacji będzie powoli przekształcać się w instytucję badawczą.  Dzięki temu zgromadzone dokumenty nie będą eksploatowane jedynie przez kilka lat lokalnie przez instytucje, które je tworzą . Będą natomiast wykorzystywane globalnie. – Umiędzynarodowienie jest faktem. A doświadczenie instytucjonalne w tym zakresie już istnieje. Istotne jest zatem, by tę wiedzę, która już jest, wykorzystać, uwidocznić i uzewnętrznić – stwierdził podczas spotkania Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Aleksander Bobko.

Konferencja „Badamy umiędzynarodowienie i relacje z otoczeniem społeczno-biznesowym polskich instytucji edukacyjnych”  odbyła się 30 listopada w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydarzenie zorganizowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Erasmus+. W spotkaniu udział wzięło kilkudziesięciu przedstawicieli uczelni, instytutów badawczych oraz organizacji zajmujących się rozwojem edukacji.

Zobacz inne Aktualności

Młodzież

Webinarium dla wnioskodawców – Akredytacje w dzied[...]

Zapraszamy  do obejrzenia nagrania ze spotkania informacyjnego dotyczącego Akredytacji w programie Erasmus+ w sektorze M[...]
Erasmus+

Wyniki dodatkowych konkursów wniosków o dofinansowanie p[...]

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursów wniosków dodatkowych naborów, wspierających innowacje w obszarze kszta[...]
Młodzież

Poszukiwany Pracownik w Zespole Młodzież Erasmus+ i Disc[...]

W związku z otwarciem   nowej perspektywy finansowej programu Erasmus+ (na lata 2021-2027)  poszukujemy specjalisty w Ze[...]