Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego – kolejna konferencja regionalna Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

27 kwietnia br. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyła się konferencja regionalna programu Erasmus+ pt. Szkoła dla pracodawcy, pracodawca dla szkoły – skuteczne partnerstwo w kształceniu zawodowym, zorganizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć, Zachodniopomorski Kurator Oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dr Paweł Poszytek oraz przedstawiciele placówek oświatowych.

Uczestnicy spotkania mogli poznać priorytety programu Erasmus+ w kontekście kształcenia i szkolenia zawodowego. Przedstawione zostały również przykłady projektów zrealizowanych przez beneficjentów programów zarządzanych przez FRSE. Panie Małgorzata Wietrzycka, Wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu, Alina Domżałowicz z Zespołu Szkół Morskich w Darłowie oraz Elżbieta Kowalczyk
z Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu przedstawiły przykłady dobrych praktyk – opowiedziały o zagranicznych stażach jako formie praktycznej nauki zawodu.

Ponadto podczas konferencji Dyrektor Generalny FRSE oficjalnie powołał kolejny Regionalny Punkt Informacyjny Programu Erasmus+, tę rolę pełnić będzie Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Informacje nt. kolejnych planowanych konferencji regionalnych można znaleźć na stronie wydarzenia.

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Brak dostępu do serwerów komisyjnych

Informujemy, że występują problemy z dostępem do narzędzi Komisji. Serwisy IT Komisji mogą działać wolniej niż zwykle. [...]
Erasmus+

Poszukiwani korespondenci regionalni

Wydawnictwo FRSE poszukuje osób z doświadczeniem w pracy reporterskiej, które są zainteresowane realizowaniem ok. 2-3 te[...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte dla wnioskodawców programu Erasmus+ Edukacja[...]

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych programem Erasmus+ Edukacja szkolna, Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne, którzy z[...]