Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego – kolejna konferencja regionalna Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

27 kwietnia br. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyła się konferencja regionalna programu Erasmus+ pt. Szkoła dla pracodawcy, pracodawca dla szkoły – skuteczne partnerstwo w kształceniu zawodowym, zorganizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć, Zachodniopomorski Kurator Oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dr Paweł Poszytek oraz przedstawiciele placówek oświatowych.

Uczestnicy spotkania mogli poznać priorytety programu Erasmus+ w kontekście kształcenia i szkolenia zawodowego. Przedstawione zostały również przykłady projektów zrealizowanych przez beneficjentów programów zarządzanych przez FRSE. Panie Małgorzata Wietrzycka, Wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu, Alina Domżałowicz z Zespołu Szkół Morskich w Darłowie oraz Elżbieta Kowalczyk
z Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu przedstawiły przykłady dobrych praktyk – opowiedziały o zagranicznych stażach jako formie praktycznej nauki zawodu.

Ponadto podczas konferencji Dyrektor Generalny FRSE oficjalnie powołał kolejny Regionalny Punkt Informacyjny Programu Erasmus+, tę rolę pełnić będzie Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Informacje nt. kolejnych planowanych konferencji regionalnych można znaleźć na stronie wydarzenia.

Zobacz inne Aktualności

Szkolnictwo Wyższe

Konferencja Quality Teaching Mobility – opportunit[...]

Zapraszamy  do udziału w konferencji  on-line Quality Teaching Mobility - opportunities and challenges organizowanej w r[...]
Erasmus+

Komunikat dla projektów programu Erasmus+ i Europejskieg[...]

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem dotyczącym projektów programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, [...]
Szkolnictwo Wyższe

Wyniki konkursów 2020 w akcjach centralnych programu Era[...]

Na stronach internetowych zarządzanych przez Komisję Europejską opublikowano wyniki konkursów wniosków rozstrzygniętych [...]