Oświadczenie w sprawie odpłatnych szkoleń

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje, że nie jest związana z  instytucjami i podmiotami, które za pieniądze szkolą z pozyskiwania funduszy z progamu Erasmus+. FRSE podkreśla, że udział w komercyjnym szkoleniu nie gwarantuje akceptacji złożonego wniosku w programie. Zgodnie z „Przewodnikiem po programie Erasmus+” środki na realizację projektów przekazywane są na zasadzie współfinansowania, nie jest zatem prawdą, że „Unia finansuje 100% kosztów projektu” ani, że „Placówka nie dokłada żadnych środków własnych” – jak informują niektóre z firm oferujących odpłatne szkolenia.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jedyną i oficjalną uznawaną przez Komisję Europejską Narodową Agencją Programu Erasmus+.

Za jej pośrednictwem każdy z zainteresowanych programem Erasmus+ może bezpłatnie i w sposób nieograniczony korzystać ze szkoleń, konferencji oraz dni otwartych dotyczących udziału w programie, a także składania wniosków. Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej programu erasmusplus.org.pl/akademia.

W oświadczeniu FRSE podkreśla, że w ramach Akademii Erasmus+ „w spotkaniach uczestniczą eksperci z naszej Fundacji lub osoby przez nas wybrane, które dysponują szeroką wiedzą na temat unijnych programów edukacyjnych”.

Fundacja zaznacza przy tym nie jest związana z żadną instytucją, która komercyjnie i odpłatnie świadczy usługi szkoleniowe oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakość tych szkoleń.

FRSE wyraźnie podkreśla, „że uczestnictwo w podobnym spotkaniu oraz uzyskanie certyfikatu, nie gwarantuje akceptacji wniosku złożonego w programie Erasmus+”.

 

Przeczytaj całość oświadczenia Narodowej Agencji


Zobacz inne Aktualności

Kształcenie i szkolenia zawodowe

WorldSkills Kazan 2019: Obejrzyj ceremonię otwarcia.

Zapraszamy do obejrzenia ceremonii otwarcia mistrzostw świata w dziedzinie umiejętności zawodowych. Ceremonia otwarcia W[...]
Erasmus+

Informacja na temat szkoleń w zakresie programu Erasmus+[...]

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ uprzejmie informuje, że nie autoryzuje żadnych podmiotów świadczących usługi szkoleni[...]
Erasmus+

Regionalne Punkty Informacyjne wybrane!

Mamy przyjemność poinformować, że wyłoniliśmy zwycięzców konkursu wniosków na Regionalne Punkty Informacyjne FRSE. [...]