Filtruj:
Sektor:
  • Edukacja Dorosłych
  • Edukacja Szkolna
  • Kształcenie i szkolenia zawodowe
  • Młodzież
  • Akcje Centralne Erasmus+ Sport
  • Szkolnictwo Wyższe
  • Erasmus+

Zaproszenie do składania wniosków – EAC/S16/2018

Sport jako narzędzie integracji i włączenia społecznego uchodźców

12 pytań o przyszłość Europy: Komisja rozpoczyna internetowe konsultacje z obywatelami

„W którym kierunku ma podążać Unia Europejska” tym pytaniem Komisja Europejska rozpoczyna skierowane do wszystkich Europejczyków internetowe konsultacje społeczne.

Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących Programu Edukacja – EOG

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, jako Operator Programu Edukacja – EOG, przystąpiła do przygotowywania Concept note, która określa zakres programu, jak również jego rezultaty.

Upowszechnianie rezultatów projektu – cykl webinariów

18 maja br. odbędzie się kolejne webinarium z zainaugurowanego w marcu cyklu webinariów upowszechniających.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w miasteczku Schumana

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) jest jednym ze współorganizatorów „Miasteczka Schumana”. Tegorocznemu wydarzeniu, które odbywa się już po raz dziewiętnasty towarzyszy hasło Europa ma znaczenie.

Unia Europejska zwiększy budżet na program Erasmus+

W projekcie budżetu UE na lata 2021-2027 przedstawionym przez Komisję Europejską zaplanowano ponad dwukrotny wzrost wydatków na program Erasmus+ - UE przeznaczy na ten cel 30 mld euro.