Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Paweł Poszytek gościem Forum Ekonomicznego

Dyrektor generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności dr Paweł Poszytek wziął udział w dwóch debatach XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

  • fot. FRSE

Forum Ekonomiczne to platforma spotkań, na której nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, edukacji, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee. Impreza trwała trzy dni: od 7 do 9 września 2021 roku.

Uczestnicy debaty pt: "Jak wspierać ekosystem edukacji cyfrowej", zastanawiali się nad trendami w zdalnej edukacji. Posłanka do Parlamentu Europejskiego Anna Zalewska, dyrektor generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności dr Paweł PoszytekJustyna Orłowska, szefowa Centrum GovTech, Jakub Kapiszewski z Dziennika Gazety Prawnej, Andrzej Sadłowski z Rhino Business Solutions i posłanka Mirosława Stachowiak-Różecka, przewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży dyskutowali jak skutecznie wspierać i zachęcać nauczycieli, w tym akademickich, szkoleniowców, edukatorów i osoby pracujące z młodzieżą oraz samych uczniów i słuchaczy do korzystania z narzędzi i treści cyfrowych, a także do testowania i promowania nauki zdalnej i kształcenia mieszanego.

Badanie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z 2018 roku wykazało, że średnio mniej niż 40% nauczycieli w całej Unii Europejskiej czuło się gotowych do wykorzystania technologii cyfrowych w nauczaniu, a ponad jedna trzecia osób w wieku 13-14 lat, które uczestniczyły w Międzynarodowym Studium Umiejętności Komputerowych i Informatycznych (ICILS) w 2018 roku, nie posiadała najbardziej podstawowego poziomu biegłości w zakresie umiejętności cyfrowych.

Tematem debaty pt: "Liderzy dzisiaj i liderzy jutro" było przygotowanie firm i ich pracowników do wyzwań Przemysłu 4.0. W dotychczasowej historii przemysłu nowe technologie trzy razy fundamentalnie zmieniały zasady gry:

  • Przemysł 1.0  (mechanizacja): wynalezienie i wdrożenie silnika parowego wprowadziło produkcję w erę industrializacji,
  • Przemysł 2.0 (elektryfikacja): elektryczność wyparła silniki parowe a linie produkcyjne mogły wytwarzać towary w dużych seriach,
  • Przemysł 3.0 (cyfryzacja): coraz bardziej wydajne komputery i układy przetwarzania danych umożliwiły sterowanie maszynami za pomocą oprogramowania. Dzięki cyfryzacji maszyny zyskały większą wydajność, precyzję i elastyczność, a firmy osiągały coraz wyższe stopnie automatyzacji. Zaczęły też powstawać systemy planowania i kontroli, których celem była koordynacja działań w obrębie produkcji.

Za początek czwartej rewolucji przemysłowej uznaje się rok 2013, kiedy opublikowano raport końcowy z prac działającej w Niemczech grupy roboczej zajmującej się m.in. przygotowaniem zaleceń z zakresu inteligentnego przemysłu. Autorzy raportu wśród wytycznych wymieniali rozwój maszyn i urządzeń umiejących autonomicznie wymieniać informacje, projektowanie inteligentnych fabryk i produktów, a także doskonalenie procesów wytwórczych. Osiem lat później Przemysł 4.0 to pojęcie oznaczające integrację inteligentnych maszyn, systemów oraz wprowadzanie zmian w procesach produkcyjnych mających w celu zwiększanie wydajności wytwarzania oraz wprowadzenie możliwości elastycznych zmian asortymentu. Przemysł 4.0 dotyczy nie tylko technologii, ale też nowych sposobów pracy i roli ludzi w przemyśle. Czynnikiem napędzającym transformację w kierunku przemysłu 4.0 są coraz bardziej zindywidualizowane potrzeby klientów i narastający trend personalizacji produktów i usług.

Dyrektor generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności dr Paweł Poszytek, w towarzystwie m.in. Tomasza Szymczaka, prezesa Zarządu Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Marka Osińskiego, prezesa Zarządu DMG MORI Polska Sp. z o.o. oraz Tomasza Kierula, wiceprezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu odpowiadał na pytania m.in. o rolę kompetencji cyfrowych, cechy i kompetencje Lidera 4.0 czy też o kształcenie kadr w nowych zawodach, które pojawią się na rynku pracy w najbliższych latach.