Pierwsze działania ETM 2015 już za nami!

7 marca 2015 odbyło się „Laboratorium pomysłów” – warsztat realizowany w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2015 (ETM). W tym roku działania ETM skupiają się na priorytetach strategii Unii Europejskiej na rzecz młodzieży, a sam ETM jest integralną częścią dialogu usystematyzowanego. Głównym tematem ETM 2015 jest rozwijanie potencjału młodych ludzi poprzez wzmacnianie ich aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym, w tym również współkreowania z nimi nowych pomysłów i przestrzeni współpracy z pracodawcami, politykami i decydentami.

Jednym z działań towarzyszących ETM są warsztaty „Laboratorium pomysłów” realizowane we wszystkich krajach wdrażających program Erasmus+. Młodzi ludzie biorący w nich udział wypracowują projekty – innowacyjne, a zarazem uniwersalne i możliwe do zrealizowania w dowolnym kraju europejskim – w zakresie czterech zagadnień:

Przygotowane przez młodych z całej Europy projekty zostaną przeanalizowane przez decydentów Komisji Europejskiej, a najlepsze z nich i najbardziej uniwersalne zostaną uwzględnione w kolejnych działaniach UE na rzecz poprawy sytuacji młodych osób i wspierania ich zatrudnienia.

Polski warsztat „Laboratorium pomysłów” poświęcony był przygotowaniu nowych sposobów zwiększania możliwości zatrudnienia młodych ludzi i dotarcia do pracodawców bądź kontrahentów. W pierwszej części prac uczestnicy dyskutowali nad takimi kwestiami jak m.in.:

Wśród mocnych stron młodych osób wymieniali m.in. zaangażowanie i gotowość do poświęceń, chęć nauki, wielozadaniowość, etykę pracy, profesjonalne i poważne podejście do pracy, dyspozycyjność. Wśród możliwości zwiększania zatrudnienia wymieniono m.in. programy stażowe, kończące się zatrudnieniem i zwrócono uwagę, jak istotne jest, aby i wolontariat czy współpraca wolontariacka miała podobną wagę jak staż i była rozpoznawana i uznawana przez  pracodawców. Wśród bardziej innowacyjnych form rekrutacji zaproponowali m.in. wprowadzenie zadań weryfikujących umiejętność współpracy w grupie i pracy pod presją czasu i rekrutację internetową czyli przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych w formie wideokonferencji.

W dalszej części młodzi ludzie wypracowali własny pomysł na działania zwiększające szanse młodych ludzi na zatrudnienie bądź nawiązanie współpracy z firmami w przypadku samozatrudnienia. Propozycją dotarcia do małych średnich przedsiębiorstw, a jednocześnie – nawiązywania kontaktów i budowania sieci w społeczności lokalnej, w tym partnerstw biznesowych – są doroczne „Targi lokalnych pracodawców i organizacji”, a ich elementem mają być m.in. warsztaty dotyczące umiejętności miękkich czy tworzenia własnej ścieżki kariery i program mentoringowy.

Więcej o targach w relacji z warsztatu, która  wkrótce ukaże się w specjalnym dodatku do kwartalnika „Europa dla Aktywnych”, a projekt przygotowany przez polską grupę można będzie oceniać już w kwietniu na podstronie Europejskiego Portalu Młodzieżowego poświęconej ETM, na której jego opis znajdzie się wśród opisów działań przygotowanych przez młodzież z całej Europy.

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Mobilne Centrum Edukacyjne

Suwałki były ostatnim miejscem w tym roku, do którego przyjazd Mobilnego Centrum Edukacyjnego okazał się możliwy. Bieżąc[...]
Erasmus+

Kampania informacyjna – Erasmus dla szkół i placówek na [...]

Regionalny Punkt Informacyjny FRSE w Kuratorium Oświaty w Olsztynie zaprasza w ramach swojej działalności do udziału w k[...]
Erasmus+

Sukces obchodów #Erasmusdays w Polsce

Pomimo wyjątkowych okoliczności zorganizowaliśmy wspólnie niemalże 100 eventów więcej, niż w trakcie ubiegłorocznej edyc[...]