Pierwsze ogólnoeuropejskie statystyki wniosków złożonych w projektach mobilności z krajami partnerskimi (KA107) w konkursie 2018

2 lutego 2018 r. upłynął termin składania wniosków w konkursie 2018 na realizację działań określanych mianem International Credit Mobility (ICM) lub akronimem KA107. Działania te obejmują wymianę (mobilność) studentów i pracowników szkół wyższych prowadzoną z krajami partnerskimi z różnych regionów świata. Od 2016 roku liczba wniosków rośnie i w konkursie 2018 w skali Europy wyniosła 1404 (w porównaniu z 1305 wnioskami w 2017 roku). Wkład polskich uczelni to 129 wniosków, które obecnie podlegają ocenie formalnej i jakościowej.

Liczba wniosków złożonych w konkursie KA107 w latach 2015-2018 [DOC]

Wprowadzenie w roku 2018 nowego rodzaju mobilności tj. wyjazdów i przyjazdów studentów na praktyki spotkało się z pozytywną reakcją ze strony 530 wnioskodawców, którzy łączenie zawnioskowali o dofinansowanie prawie 7600 mobilności na praktykę.

Liczba wnioskowanych mobilności w konkursie KA107 w latach 2015-2018 [DOC]

W konkursie 2018 wzrosła do 6,4 średnia liczba krajów partnerskich we wniosku oraz o 22% w stosunku do roku 2017 całkowita liczba mobilności. To z kolei przełożyło się na wzrost zapotrzebowania na środki finansowe w każdej z 13 dostępnych kopert budżetowych.

Budżet projektu KA107 w latach 2015-2018 w skali Europy [DOC]

Ogółem uczelnie zadeklarowały, że są skłonne podjąć współpracę z uczelniami zlokalizowanymi w 141 różnych krajach partnerskich (wzrost o 12 w porównaniu z rokiem 2017), a wśród nowych wymienia się takie państwa jak Jemen, Komory, Liberia czy Samoa.

Wyniki konkursu KA107 będą najprawdopodobniej znane na przełomie czerwca i lipca 2018 r.

Opracowano na podstawie notatki E+/NA/DIR/2018/008 z 13/03/2018 w sprawie Applications to the 2018 call for proposals for Erasmus+ international credit mobility oraz statystyk dostępnych dla Polski

 

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

“Skills and jobs mismatch”, 3-6.03.2020, Skopje, Macedon[...]

Starting date of the event: 3/03/2020 Ending date of the event: 6/03/2020 Event venue: Skopje, Macedonia Workin[...]
Erasmus+

Mobilne Centrum Edukacyjne ponownie rusza edukacyjną tra[...]

Zanim Mobilne Centrum Edukacyjne ruszy ponownie w swoją edukacyjną trasę po Polsce trzeba dobrze się do tego przygotować[...]
Kształcenie i szkolenia zawodowe

European Vocational Skills Week 2020

W tym roku po raz piąty spotkamy się na European Vocational Skills Week. Już cieszymy się na główne uroczystości, które [...]