Pierwsze ogólnoeuropejskie statystyki wniosków złożonych w projektach mobilności z krajami partnerskimi (KA107) w konkursie 2018

2 lutego 2018 r. upłynął termin składania wniosków w konkursie 2018 na realizację działań określanych mianem International Credit Mobility (ICM) lub akronimem KA107. Działania te obejmują wymianę (mobilność) studentów i pracowników szkół wyższych prowadzoną z krajami partnerskimi z różnych regionów świata. Od 2016 roku liczba wniosków rośnie i w konkursie 2018 w skali Europy wyniosła 1404 (w porównaniu z 1305 wnioskami w 2017 roku). Wkład polskich uczelni to 129 wniosków, które obecnie podlegają ocenie formalnej i jakościowej.

Liczba wniosków złożonych w konkursie KA107 w latach 2015-2018 [DOC]

Wprowadzenie w roku 2018 nowego rodzaju mobilności tj. wyjazdów i przyjazdów studentów na praktyki spotkało się z pozytywną reakcją ze strony 530 wnioskodawców, którzy łączenie zawnioskowali o dofinansowanie prawie 7600 mobilności na praktykę.

Liczba wnioskowanych mobilności w konkursie KA107 w latach 2015-2018 [DOC]

W konkursie 2018 wzrosła do 6,4 średnia liczba krajów partnerskich we wniosku oraz o 22% w stosunku do roku 2017 całkowita liczba mobilności. To z kolei przełożyło się na wzrost zapotrzebowania na środki finansowe w każdej z 13 dostępnych kopert budżetowych.

Budżet projektu KA107 w latach 2015-2018 w skali Europy [DOC]

Ogółem uczelnie zadeklarowały, że są skłonne podjąć współpracę z uczelniami zlokalizowanymi w 141 różnych krajach partnerskich (wzrost o 12 w porównaniu z rokiem 2017), a wśród nowych wymienia się takie państwa jak Jemen, Komory, Liberia czy Samoa.

Wyniki konkursu KA107 będą najprawdopodobniej znane na przełomie czerwca i lipca 2018 r.

Opracowano na podstawie notatki E+/NA/DIR/2018/008 z 13/03/2018 w sprawie Applications to the 2018 call for proposals for Erasmus+ international credit mobility oraz statystyk dostępnych dla Polski

 

Zobacz inne Aktualności

Młodzież

Wyniki konkursu wniosków 2020 złożonych w ramach program[...]

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków (termin 7 maja 2020r.) złożonych w ramach programu [...]
Erasmus+

Zaproszenie na III Kongres Rozwoju Systemu Edukacji, 2 p[...]

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarnośc[...]
Erasmus+

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania podcza[...]

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi odpowiedziami na najczęściej pojawiające się pytania podczas pandemii COVID‐19.[...]