Procedury składania wniosków w programie Erasmus+ w 2018 roku

Formularze wniosków obowiązujące w tym roku pojawiać się będą na stronie Narodowej Agencji po ich wcześniejszym opublikowaniu przez Komisję Europejską.

Formularze wniosków on-line dostępne są na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/

Ważne

Aby uzyskać dostęp do wniosków on-line i „Przewodnika do formularzy wniosków”, konieczna jest rejestracja w systemie EU_Login. Konto w systemie EU_Login jest niezbędne w procesie wnioskowania niezależnie od rodzaju wniosku (on-line lub PDF). Użytkownicy nieposiadający konta mogą je założyć tutaj.

W dwóch akcjach KA101 i KA104 używane są formularze wniosków w formie PDF.

Formularze wniosków on-line są dokumentami internetowymi, w związku z czym, aby je wypełnić, potrzebny jest dostęp do Internetu. Formularza nie należy otwierać w kilku zakładkach czy oknach przeglądarki, może to spowodować problemy z jego zapisywaniem i utratą danych. Ponadto przy wypełnianiu wniosków on-line zaleca się korzystanie z najnowszej wersji Adobe Reader, która jest dostępna tutaj: http://get.adobe.com/reader/, lub wersji poprzedzającej – Adobe Reader 2015.007 (15.7) i starszej.

 

Zobacz inne Aktualności

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Regionalny Dzień Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu E[...]

Zapraszamy Państwa na Regionalny Dzień Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  na temat międzynarodowych program[...]
Kształcenie i szkolenia zawodowe

Nagrody doskonałości w kształceniu zawodowym dla praktyk[...]

W ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2019 Komisja Europejska ogłasza nominacje do nagród doskonałości[...]
Erasmus+

Młodzi mają głos – Europejski Tydzień Młodzieży[...]

Debata o demokracji z udziałem aktora Macieja Musiała, warsztaty w czerwonym londyńskim busie, zacięta gra miejska – w o[...]