Projekty edukacyjne będą realizowane mimo Brexitu

Wielka Brytania jest bardzo ważnym partnerem w projektach realizowanych przez polskie instytucje w ramach programu Erasmus+. Wyjście tego kraju z Unii Europejskiej w przeciągu najbliższych dwóch lat nie musi oznaczać jednak końca tej współpracy.

Łącznie w latach 2007-2015 zorganizowano ponad 13 000 wyjazdów edukacyjnych do Wielkiej Brytanii, w których uczestniczyli m.in. polscy studenci, pracownicy uczelni, przedstawiciele kadry edukacji dorosłych oraz nauczyciele.

Wielka Brytania w latach 2008-2015 cieszyła się największą popularnością wśród uczestniczących w programie Erasmus+ przedstawicieli kadry Edukacji szkolnej. W tym czasie reprezentanci wyżej wymienionego sektora uczestniczyli w 898 wyjazdach w celach edukacyjnych. Ten kraj wybierają bardzo chętnie również przedstawiciele sektora Edukacji dorosłych. W latach 2014-2015 wzięli oni udział w 95 wyjazdach na wyspy. Więcej przedstawicieli tego sektora wyjechało w tym czasie tylko do Hiszpanii (108 mobilności). Wielka Brytania to także ósmy kraj najchętniej wybierany przez studentów i pracowników uczelni. W latach 2014-2015 zrealizowano 1513 wyjazdów, w których uczestniczyli przedstawiciele sektora Szkolnictwo wyższe.

Wynik referendum dotyczącego opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej nie oznacza automatycznego zakończenia wszystkich projektów edukacyjnych realizowanych wspólnie z brytyjskim partnerem. Nie wszystkie państwa uczestniczące w programie Erasmus+ należą bowiem do Unii Europejskiej. W projekty edukacyjne mogą angażować się również instytucje i organizacje z takich krajów jak Norwegia, Turcja, Islandia, Lichtenstein oraz Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. Jednym z bardziej popularnych kierunków wybieranych przez polskich stypendystów programu Erasmus+ jest Turcja. W roku akademickim 2014/2015 studenci uczestniczyli w 447 wyjazdach do tego kraju. W ramach programu Erasmus+ do Turcji bardzo chętnie wyjeżdżają również pracownicy uczelni. W roku akademickim 2014/15 zorganizowano 355 wyjazdów edukacyjnych z udziałem tych osób.

W 2015 r. po raz pierwszy zorganizowano konkurs wniosków o dofinansowanie projektów mobilności studentów i pracowników uczelni z krajów partnerskich (innych niż: kraje UE, kraje EOG nienależące do UE i kraje kandydujące do UE). W sektorze Szkolnictwa wyższego takie wyjazdy organizuje już ok. 30 proc. uczelni spośród tych, które prowadzą wymianę z krajami uczestniczącymi w programie. Fundusze przeznaczone na mobilności z krajami partnerskimi w ubiegłym roku przekroczyły 8 mln euro. Podobna suma została zarezerwowana na ten cel w 2016 r. Dzięki temu rozwiązaniu polscy studenci mogą wyjechać w ramach programu Erasmus+ również do takich krajów jak Chiny, Wietnam, Maroko oraz na Ukrainę.

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

“Skills and jobs mismatch”, 3-6.03.2020, Skopje, Macedon[...]

Starting date of the event: 3/03/2020 Ending date of the event: 6/03/2020 Event venue: Skopje, Macedonia Workin[...]
Erasmus+

Mobilne Centrum Edukacyjne ponownie rusza edukacyjną tra[...]

Zanim Mobilne Centrum Edukacyjne ruszy ponownie w swoją edukacyjną trasę po Polsce trzeba dobrze się do tego przygotować[...]
Kształcenie i szkolenia zawodowe

European Vocational Skills Week 2020

W tym roku po raz piąty spotkamy się na European Vocational Skills Week. Już cieszymy się na główne uroczystości, które [...]