Ruszyła rekrutacja na IX Forum Ekonomiczne Młodych Liderów w Nowym Sączu

Zapraszamy do udziału w IX Forum Ekonomicznym Młodych Liderów, które odbędzie się w dniach 2-5 września 2014 roku w Nowym Sączu. 

Już po raz dziewiąty będziemy mieli okazję debatować o przyszłości Europy. Ponad 350 młodych liderów z 42 państw Europy spotyka się w Polsce, aby tworzyć pomysły dla jej przyszłości. Służą temu debaty młodego pokolenia z wybitnymi przedstawicielami życia społecznego, politycznego i biznesowego współczesnego świata. We wspólnej dyskusji i warsztatach rodzą się nowe pomysły, inspiracje i podejmowane są decyzje o wspólnych działaniach. To one mają w przyszłości generować zmianę. To tu kształcą się przyszłe elity.

IX Forum Ekonomiczne Młodych Liderów odbędzie się w dniach 2-5 września 2014 roku w Nowym Sączu. Tematyka tegorocznego Forum będzie koncertowała się na następujących obszarach: bezpieczeństwo międzynarodowe, przyszłość Europy i przestrzeni euroatlantyckiej, Europa i świat w obliczu wydarzeń na Ukrainie, wzrost gospodarczy, przedsiębiorczość młodych, zarządzanie biznesem, problemy demograficzne w Polsce i Europie w aspekcie społeczno-gospodarczym, liderstwo oraz rola i zadania dla młodego pokolenia we współczesnym świecie.

Uczestnicy

Do udziału w Forum zapraszamy szefów organizacji pozarządowych, społecznych, ekonomicznych, studenckich, młodzieżówek partii politycznych, stowarzyszeń pracodawców, a także młodych pracowników naukowych, dziennikarzy i przedsiębiorców.

Rekrutacja

Aby wziąć udział w Forum należy w terminie do 20 czerwca 2014 r. wypełnić formularz on-line (wyłącznie w języku angielskim).

[custom_button link=”http://www.forum-leaders.eu/2014/application_form.php”]Wypełnij formularz[/custom_button]

Rekrutacja odbywa się dwuetapowo:

Etap I – przesłanie zgłoszenia

Etap II – informacja zwrotna od organizatorów potwierdzenie uczestnictwa oraz wniesienie opłat

Informacji na temat rekrutacji udziela Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw pod mailem: forum@forum-leaders.eu

Opłaty

Udział w Forum jest płatny. Organizatorzy zapewniają częściowe dofinansowanie  tylko wybranym uczestnikom.

Opłata rekrutacyjna wynosi:

O wyborze osób z dofinansowaniem poinformuje uczestników Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw.

Uczestnikom z Polski organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

Kryteria uczestnictwa

Podstawowym kryterium jest znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym oraz aktywne uczestnictwo w życiu politycznym, obywatelskim, społecznym lub gospodarczym w organizacji pozarządowej bądź instytucji/organizacji. Jeżeli kandydaci spełnią te wymagania ocenimy ich: doświadczenie w pracy w obszarach obywatelskich, politycznych i gospodarczych, dodatkowe doświadczenie zdobyte na różnych kursach i seminariach oraz obecne zaangażowanie w organizacjach pozarządowych politycznych, społecznych, obywatelskich i innych organizacjach itp.

Głównym celem Forum jest stworzenie zróżnicowanej grupy osób o różnej kulturze, pochodzeniu, języku, aby to wydarzenie stało się miejscem wymiany różnych doświadczeń i idei, dlatego też prosimy o nominowanie tylko jednego kandydata z danej organizacji. Planujemy, że z regionów oraz krajów o znacząco mniejszej ilości zgłoszonych kandydatów, przyjmiemy więcej niż jednego uczestnika z jednej organizacji.

Organizatorzy

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

Instytut Studiów Wschodnich

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+

 

Zobacz inne Aktualności

Szkolnictwo Wyższe

Materiały e-learningowe w Partnerstwach strategicznych d[...]

W obecnym czasie, kiedy większość placówek zawiesiła zajęcia edukacyjne, w Internecie dostępne są różne materiały dydakt[...]
Erasmus+

Bieg Erasmusa – Trening mentalny z medalistką olim[...]

Pamiętacie, że cały cykl treningów i zajęć z Oktawią Nowacką powstaje w ramach IV edycji Biegu Erasmusa?  Będzie zdalnie[...]
Akcje Centralne Erasmus+ Sport

Weź udział w konkursie #BeActive Awards 2020

Jeśli stawiasz na aktywność, weź udział w konkursie #BeActive Awards 2020 organizowanym przez Komisję Europejską. Jest o[...]