Ruszyła rekrutacja na X Forum Ekonomiczne Młodych Liderów w Nowym Sączu

Zapraszamy do udziału w jubileuszowym X Forum Ekonomicznym Młodych Liderów, które odbędzie się w dniach 7-11 września 2015 roku w Nowym Sączu.

Ponad 350 młodych liderów z 42 europejskich państw spotyka się w Polsce, aby dyskutować o przyszłości Europy. W debacie udział wezmą reprezentanci młodego pokolenia, przedstawiciele biznesu oraz decydenci. Spotkanie stanowi nie tylko okazję do wymiany poglądów. To również miejsce, gdzie rodzą się nowe pomysły oraz podejmowane są decyzje o wspólnych działaniach.

Tematyka X Forum Młodych Liderów będzie koncertowała się na następujących obszarach:

[whitespace]

Uczestnicy Forum

Do udziału w forum zapraszamy szefów organizacji pozarządowych, społecznych, ekonomicznych, studenckich, młodzieżówek partii politycznych, stowarzyszeń pracodawców, a także młodych pracowników naukowych, dziennikarzy i przedsiębiorców.

Rekrutacja

Etap I

Aby wziąć udział w Forum należy do 7 lipca 2015 r. wypełnić formularz on-line (wyłącznie w języku angielskim).

[custom_button link=”http://www.forum-leaders.eu/forum/pl-aplikacja.php”]Ankieta dla polskich kandydatów[/custom_button]

Dla osób z Polski oba etapy rekrutacji prowadzi Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw.

[custom_button link=”https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/10th-economic-forum-of-young-leaders.5067/”]Ankieta dla obcokrajowców[/custom_button]

Dla osób z zagranicy I etap rekrutacji prowadzi Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji-Narodowa Agencja Programu Erasmus+.

Etap II – informacja zwrotna od organizatorów, potwierdzenie uczestnictwa oraz wniesienie opłat. Informacji na temat II etapu rekrutacji udziela Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw (mail).

Opłaty

Udział w Forum jest płatny. Organizatorzy zapewniają częściowe dofinansowanie tylko wybranym uczestnikom.

Opłata rekrutacyjna wynosi:

O przyznaniu dofinansowania osoby, które ubiegały się o taką dopłatę, poinformuje Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw. Uczestnikom z Polski organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.
Kryteria uczestnictwa w Forum Młodych Liderów

Kryteria, które muszą spełnić uczestnicy forum to:

Jeżeli kandydaci spełnią powyższe wymagania, ocenie zostanie poddane ich doświadczenie zdobyte w pracy, udział w dodatkowych kursach i seminariach oraz aktywność w organizacjach pozarządowych o charakterze politycznym, społecznym lub obywatelskim.

Aby forum było miejscem wymiany opinii osób pochodzących z wielu środowisk i kultur, posiadających odmienne doświadczenie, a także reprezentujących różne idee, poglądy i wartości, uczestniczące organizacje prosimy o wytypowanie jednego przedstawiciela. Jedynie organizacje z krajów, które nie będą licznie reprezentowane na forum, mogą wskazać więcej przedstawicieli.

Organizatorzy

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
Instytut Studiów Wschodnich
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Zobacz inne Aktualności

Szkolnictwo Wyższe

Pracownik w Zespole Mobilności Szkolnictwa Wyższego posz[...]

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnymi poszuku[...]
Kształcenie i szkolenia zawodowe

Nowoczesna edukacja w szkołach technicznych i branżowych[...]

Jak zwiększyć atrakcyjność kształcenia zawodowego nie tylko w oczach uczniów, ale także ich rodzin, nauczycieli, doradcó[...]
Erasmus+

Webinar dla nauczycieli – bezpieczeństwo w sieci | 22.01[...]

Kuratorium Oświaty w Szczecinie we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do udziału w webinarze dla na[...]