Seminarium “Jakie prawa i rzeczywistość w wieku 18 lat?”

Zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowym seminarium regionalnym „What Rights and Realities at 18?” (“Jakie prawa i rzeczywistość w wieku 18 lat?”), które odbędzie się w dniach 1-4 listopada 2015 r. Spotkanie będzie dotyczyło rozwijania współpracy międzysektorowej w zakresie pomocy dorastającym uchodźcom lub osobom, które ubiegają się o azyl.

Politycy i praktycy państw członkowskich Rady Europy pracowali nad regulacjami dotyczącymi dorastających i pozostających bez opieki osób, które ubiegają się o status uchodźcy lub o azyl. Kwestia ta została poruszona przez Radę Europy, Zgromadzenie Parlamentarne, Departament Młodzieży i UNHCR, które uznały że jest to główny problem dotyczący młodych uchodźców.

Komitet Parlamentarny Zespół ds. migracji, uchodźców i wysiedleńców przedstawił raport w marcu 2014 r. zatytułowany “Dzieci-migranci: jakie prawa w wieku 18 lat?”. W maju tego roku Zgromadzenie Parlamentarne zatwierdziło sprawozdanie i przyjęło podczas sesji plenarnej rezolucję 1996 roku (2.014) pod tym samym tytułem.

Planowane seminarium regionalne pt. “Jakie prawa i rzeczywistość w wieku 18 lat?” jest okazją do zastanowienia się nad wynikami badań terenowych oraz nad tym, jak zalecenia rezolucji 1996 (2014) mogą być realizowane wspólnie z organami państwowymi, młodymi uchodźcami, organizacjami pozarządowymi i oczekującymi na azyl.

Celem spotkania będzie również wzmocnienie współpracy międzysektorowej na poziomie krajowym i regionalnym oraz promowanie dobrych praktyk, które pomagają odnaleźć się młodych uchodźcom ubiegającym się o azyl w Europie Środkowej.

W seminarium uczestniczyć będzie siedem krajów Europy Środkowej: przedstawiciele Austrii, Czech, Węgier, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii. Wymienione kraje , przygotowują wspólne badania w terenie.

Osoby, które chcą wziąć udział w wydarzeniu, powinny dokonać rejestracji, wysyłając uzupełnioną aplikację na adres menno.ettema@coe.int. Szczegółowy program seminarium, zasady uczestnictwa (merytoryczne i finansowe) oraz poszczególne cele seminarium zostały opisane w załączniku.

 

Informacje o seminarium

[custom_button link=”https://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/Call_2-3_Nov_-2015.docx”]Pobierz[/custom_button]

 

Formularz zgłoszeniowy

[custom_button link=”https://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/application_form_Regional_Meeting_on_Young_refugees.docx”]Pobierz[/custom_button]

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Jakich języków uczyć?

Jakich języków uczyć? Czy w roku 2020 uczymy ich skutecznie? Jaką rolę w uczeniu się pełni nauczyciel, a jaką nowoczesna[...]
Erasmus+

V Forum Edukacji Dorosłych – zapraszamy do rejestracji[...]

Forum Edukacji Dorosłych to coroczna konferencja dla użytkowników Elektronicznej platformy na rzecz uczenia się dorosłyc[...]
Erasmus+

Upowszechnianie w projektach edukacyjnych – narzędzia, i[...]

Już dzisiaj o godzinie 15:00 zapraszamy na spotkanie online: Upowszechnianie w projektach edukacyjnych – narzędzia, ins[...]