Udział polskich instytucji w akcjach centralnych Erasmus+ – pierwsze statystyczne podsumowanie konkursu 2018

Komisja Europejska udostępniła pierwsze dane statystyczne dotyczące wniosków złożonych w konkursie 2018 w akcjach centralnych programu Erasmus+ (wnioski składane bezpośrednio do Agencji Wykonawczej w Brukseli – EACEA).

Polska Narodowa Agencja każdego roku promuje i wspiera polskie uczelnie w ubieganiu się o te fundusze.

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus

W konkursie wpłynęło do EACEA 111 wniosków z 19 krajów programu,  w tym 2 wnioski koordynowane przez polskie instytucje. Ponadto 16 polskich instytucji jest partnerem konsorcjum realizującego wspólne studia,  a 21 instytucji pełni rolę partnerów stowarzyszonych.

Statystyki złożonych wniosków w podziale na kraje [XLS]

Jean Monnet

W konkursie 2018 do EACEA wpłynęło w sumie 1255 wniosków. Ich podział na poszczególne działania JM wygląda następująco:

Udział polskich instytucji w złożonych wnioskach wygląda następująco:

Liczba wniosków złożonych przez polskie instytucje plasuje nasz kraj na 10 miejscu pod względem ogólnej liczby złożonych wniosków, a z krajów programu wyprzedzają nas jedynie: Włochy, Hiszpania, Francja i Rumunia.

Statystyki złożonych wniosków w podziale na kraje [XLS]

Budowanie potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego

Wpłynęło 887 wniosków, z czego 579 jest koordynowanych przez instytucje z krajów programu a 308 przez instytucje z krajów partnerskich. Wśród złożonych wniosków jest 828 projektów wspólnych i 59 strukturalnych.

Polskie instytucje występują w 24 wnioskach w roli koordynatora, a w 98 pełnią role partnera.

Statystyki złożonych wniosków w podziale na regiony:

1 – Zachodnie Bałkany: 119

2 – Kraje Partnerstwa Wschodniego: 101

3 – Kraje Basenu Morza Śródziemnego: 194

6 – Azja: 89

7 – Azja Centralna: 34

8 – Ameryka Łacińska: 86

9 – Irak, Iran, Jemen: 9

10 – RPA 8

11 – ACP 34

Projekty międzyregionalne – 213

Liczba wniosków złożonych przez polskie instytucje plasuje nasz kraj na 7 miejscu ex aequo wraz z Francją i Finlandią (wśród krajów programu) pod względem liczby złożonych wniosków.

Statystyki złożonych wniosków w podziale na kraje [XLS]

Wyniki konkursu 2018 dla akcji centralnych zostaną ogłoszone w okresie lipiec-sierpień 2018 i będą dostępne na stronie EACEA: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results_en

 

Zobacz inne Aktualności

Szkolnictwo Wyższe

Konferencja Quality Teaching Mobility – opportunit[...]

Zapraszamy  do udziału w konferencji  on-line Quality Teaching Mobility - opportunities and challenges organizowanej w r[...]
Erasmus+

Komunikat dla projektów programu Erasmus+ i Europejskieg[...]

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem dotyczącym projektów programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, [...]
Szkolnictwo Wyższe

Wyniki konkursów 2020 w akcjach centralnych programu Era[...]

Na stronach internetowych zarządzanych przez Komisję Europejską opublikowano wyniki konkursów wniosków rozstrzygniętych [...]