Warsztaty pt. „Jak dobrze przygotować projekt typu Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego – konkurs wniosków 2018 r.”

Rodzaj spotkania: Warsztaty

Termin spotkania: 7 lutego 2018 r.

Miejsce: Warszawa

Celem warsztatów jest:
•    umożliwienie uczestnikom głębszego zrozumienia kryteriów oceny jakościowej wniosków typu partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego;
•    dyskusja nad przykładami zapisów we wnioskach;
•    omówienie, jakie błędy wnioskodawcy najczęściej popełniają i jak ich uniknąć.

Uwaga! Przedmiotem warsztatów nie będzie:
•    pisanie wniosków, które będą Państwo mogli złożyć w konkursie wniosków 2018;
•    omawianie przykładowych zapisów z Państwa wniosków, które chcą Państwo złożyć w konkursie 2018 r.

Warsztaty są skierowane do:
•    osób planujących składać wnioski o Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego w konkursie 2018 r.,
a jednocześnie do:
•    osób, które znają zasady Partnerstw strategicznych dla szkolnictwa wyższego i chcą pogłębić swoją wiedzę na temat kryteriów oceny jakościowej,
•    uczestników spotkania informacyjnego 6 lutego 2018 r., w trakcie którego zasady tego typu projektów będą wyjaśnione,
•    osób, które składały wnioski w poprzednich latach i nie otrzymały dofinansowania.

 

Program warsztatów

 

Zachęcamy uczestników do zapoznania się z „Przewodnikiem po Programie Erasmus+” – z częścią poświęconą Partnerstwom strategicznym (wersja angielska – nadrzędna, wersja polska) przed przyjazdem na spotkanie.

Informacje praktyczne

Spotkanie odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54 (w pobliżu Dworca Centralnego).
Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny a uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do i z Warszawy oraz ewentualne koszty zakwaterowania.
Uwaga! Organizator nie zapewnia zakwaterowania.

 

Rejestracja

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu informacyjnym w Warszawie proszone są o zarejestrowanie się do 30 stycznia 2018 r. za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, a organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji, jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany. Każda z osób, poza automatycznym powiadomieniem po dokonaniu rejestracji, otrzyma również na podany adres e-mail indywidualną informację potwierdzającą uczestnictwo w spotkaniu, najpóźniej do 1 lutego 2018 r.

Uwaga! Poprzedniego dnia przed spotkaniem odbywa się spotkanie informacyjne Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego – Konkurs wniosków 2018. Liczba miejsc ograniczona. Link do wydarzenia.

 

Kontakt: he2@erasmusplus.org.pl

Zobacz inne Aktualności

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Regionalny Dzień Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu E[...]

Zapraszamy Państwa na Regionalny Dzień Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  na temat międzynarodowych program[...]
Kształcenie i szkolenia zawodowe

Nagrody doskonałości w kształceniu zawodowym dla praktyk[...]

W ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2019 Komisja Europejska ogłasza nominacje do nagród doskonałości[...]
Erasmus+

Młodzi mają głos – Europejski Tydzień Młodzieży[...]

Debata o demokracji z udziałem aktora Macieja Musiała, warsztaty w czerwonym londyńskim busie, zacięta gra miejska – w o[...]