Komisja Europejska opublikowała wstępne statystyki wniosków złożonych w projektach centralnych w konkursie 2017

W akcji 1 Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Mater Degrees, EMJMDs, deadline 16.02.2017) wpłynęły 122 wnioski, co oznacza wzrost o 33% w stosunku do roku 2016. W przypadku 30 projektów uczelnia koordynująca jest zlokalizowana we Francji, w 14 przypadkach w Belgii, zaś konsorcja na czele, których stoją uczelnie hiszpańskie i włoskie złożyły po 9 wniosków. W tym roku odnotowano znaczny wzrost liczby organizacji z krajów partnerskich zaangażowanych w projekty EMJMDs – łącznie 492 partnerów (w tym partnerów stowarzyszonych[1]) w porównaniu z 269 w konkursie 2016. Polskie uczelnie są w umiarkowanym stopniu widoczne wśród wszystkich, które przystąpiły do konkursu. Tylko 1 polska uczelnia podjęła się roli koordynatora projektu i jest gotowa przewodzić międzynarodowemu konsorcjum, zaś 11 uczelni jest zdecydowanych na pełne partnerstwo w konsorcjach zamierzający realizować wspólne studia, co oznacza, że są przygotowane do wydawania dyplomu studentom kończącym te studia. Ponadto, w złożonych wnioskach 14 polskich instytucji jest zaangażowanych jako partnerzy stowarzyszeni.

Rozstrzygnięcie konkursu EMJMDs i ostateczne wyniki będą dostępne w lipcu 2017 r. Prognozy dotyczące budżetu wskazują, że w ramach konkursu 2017 możliwe będzie sfinansowanie ok. 35-40 projektów.

W ostatnich dniach KE poinformowała również, że w ramach projektów Erasmus Mundus Master Courses (EMMC) realizowanych w programie Erasmus Mundus (2009-2013) w roku 2017 stypendia otrzyma 13 studentów z obywatelstwem polskim na 100, którzy się o nie ubiegali. Z kolei żaden polski obywatel, na 4 ubiegające się osoby, nie wygrał konkursu na stypendium w ramach Erasmus Mundus Joint Doctorates (EMJD). Ogółem przyznano 1.400 stypendiów (1.345 na wspólne studia magisterskie EMMC i 55 na wspólne studia doktoranckie EMJD). O stypendia ubiegało się łącznie 24.580 osób (23.790 na studia drugiego i 790 na studia trzeciego stopnia). Rok 2017 jest ostatnim rokiem, w którym prowadzony był nabór na studia realizowane w ramach programu Erasmus Mundus (którego następcą jest akcja 1 Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus w ramach programu Erasmus+).

Wzrost zainteresowania dofinansowaniem projektów odnotowano również w akcji 2 Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego (Capacity Building in Higher Education, CBHE, deadline 09.02.2017) – w konkursie 2017 wpłynęły 833 wnioski, w porównaniu z 736 w konkursie 2016 (wzrost o 13%). 574 wnioski złożyły organizacje z krajów programu, zaś 259 instytucje z krajów partnerskich. W zależności od typu projektu statystyki prezentują się następująco:

743 wnioski dotyczą projektów wspólnych (joint projects), mających na celu wprowadzenie pozytywnej zmiany w jakości kształcenia lub jakości funkcjonowania instytucji szkolnictwa wyższego z uprawnionych krajów partnerskich, natomiast 90 wniosków dotyczy projektów strukturalnych (structural projects) wpływających na systemy szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich.

Liczba projektów, które otrzymają dofinansowanie ze środków UE będzie upubliczniona po zakończeniu oceny wniosków, czyli pod koniec lipca 2017 r.

Działania Jean Monnet (deadline 23.02.2017) cieszyły się dużą popularnością i w konkursie w roku 2017 wpłynęło 1166 wniosków (liczba ta będzie jeszcze weryfikowana przez komitet ewaluacyjny), tj. o 13% więcej niż w roku ubiegłym. Wnioski złożyły instytucje z 31 krajów programu i z 42 krajów partnerskich (w tym po raz pierwszy o fundusze zawnioskowały organizacje z Algierii, Bahrajnu i Iranu). W podziale na akcje rozkład aplikacji przedstawia się następująco:

Liderem wśród krajów programu, z którego spływa najwięcej wniosków pozostają Włochy (119 w tegorocznym konkursie). Z Polski wpłynęło 19 wniosków i jest to niestety aż o 9 mniej niż w 2016 r.

Wyniki konkursu na działania Jean Monnet, podobnie jak w przypadku pozostałych projektów będą ogłoszone w lipcu 2017 r.

Opracowano na podstawie notatki E+NA/DIR/2017/019 z 28/03/2017 w sprawie Initial statistics for Erasmys+ 2017 call EAC/A03/2016 international dimension, centralised actions oraz notatki E+NA/DIR/2017/027 z 05/05/2017 w sprawie Key Action 1 Learning mobility of individuals – Erasmus Mundus Joint Programmes: results of 2017 selection rounds.

[1] Partnerzy stowarzyszeni to organizacje, które mają pośredni wkład w realizację określonych działań lub wspierają upowszechnianie i trwałość wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus. Taki wkład może mieć np. formę transferu wiedzy i umiejętności, kursów uzupełniających lub możliwości wsparcia w przypadku praktyki. Partnerów stowarzyszonych nie uznaje się za część konsorcjum prowadzącego wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus.

Zobacz inne Aktualności

Szkolnictwo Wyższe

Wyniki konkursów 2020 w akcjach centralnych programu Era[...]

Na stronach internetowych zarządzanych przez Komisję Europejską opublikowano wyniki konkursów wniosków rozstrzygniętych [...]
Erasmus+

 #ErasmusDays coraz bliżej

Do obchodów #ErasmusDays został nieco ponad miesiąc. W zeszłym roku, na terenie całej Polski, zorganizowano łącznie p[...]
Edukacja Szkolna

Konferencja ogólnopolska – Twój projekt inspiracją[...]

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję „Twój projekt inspiracją dla innych. Praktycznie o rezultatach projekt[...]