Wyniki dodatkowych konkursów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach akcji 2 – Partnerstwa strategiczne

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursów wniosków dodatkowych naborów, wspierających innowacje w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz zapewnia możliwości rozwoju osobistego, społeczno-edukacyjnego i zawodowego w ramach akcji 2 – Partnerstwa strategiczne w programie Erasmus+ w roku 2020. (termin składania wniosków: 29.10.2020 r.)

Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej
(w sektorze Edukacji szkolnej, Kształcenia i szkolenia zawodowego oraz Szkolnictwa wyższego)

Partnerstwa na rzecz kreatywności
(w sektorze Młodzieży, Edukacji szkolnej i Edukacji dorosłych):

Zobacz inne Aktualności

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Kampania informacyjna RPI: FRSE na rzecz kształcenia zaw[...]

Kuratorium Oświaty w Szczecinie we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do udziału w webinarium dotyc[...]
Kształcenie i szkolenia zawodowe

Kampania informacyjna RPI: Mobilność edukacyjno – [...]

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do udziału w webin[...]
Erasmus+

Wyniki konkursu wniosków o Akredytację (termin składania[...]

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu wniosków o Akredytację złożonych w terminie do 29 października 2020 r. [...]