Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Wyniki konkursu Akcja 2 Edukacja szkolna!

Publikujemy wyniki konkursu wniosków złożonych w terminie do 21 maja 2021 roku.

  • fot. Pixabay

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności informuje o wynikach konkursu wniosków złożonych w sektorze Edukacja Szkolna programu Erasmus+ w ramach Akcji 2 w terminie do 21 maja 2021 roku.

Projekty realizowane w Akcji 2 Edukacji szkolnej polegają na międzynarodowej współpracy szkół, placówek edukacyjnych, lokalnych lub regionalnych władz odpowiedzialnych za oświatę i innych organizacji działających na rzecz edukacji szkolnej. Cele projektów dotyczą wypracowania i/lub transferu innowacji w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, a także wymiany dobrych praktyk. Celem działań powinno być również zdobywanie doświadczenia we współpracy międzynarodowej oraz dążenie do zmiany charakteru pracy instytucji na bardziej międzynarodowy.

Listy dofinansowanych projektów:

  • Partnerstwa współpracy (KA220-SCH) [PDF]
  • Partnerstwa na małą skalę (KA210-SCH) o budżecie 30 000 euro [PDF]
  • Partnerstwa na małą skalę (KA210-SCH) o budżecie 60 000 euro [PDF]

Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu zostaną wysłane w najbliższym czasie drogą e-mailową na adresy przedstawicieli prawnych oraz osób kontaktowych wnioskodawców podane we wnioskach o dofinansowanie. Tą samą drogą zostaną przesłane informacje o dalszych krokach związanych z zawarciem umowy finansowej.