Wyniki konkursu wniosków w akcji 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego – KA203 (termin składania wniosków: 24 marca 2020 r., przedłużony do 23 kwietnia 2020 r.)

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych w sektorze szkolnictwa wyższego w akcji 2 – Partnerstwa strategiczne (akcja KA203) w terminie do 24 marca 2020 r., przedłużonym do 23 kwietnia 2020 r. [PDF]

Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu, wraz ze szczegółowymi informacjami na temat przeprowadzonej oceny wniosków, zostaną wysłane drogą mailową na adresy email wnioskodawców, które zostały podane we wniosku o dofinansowanie.

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Komunikat dotyczący statusu uczestnictwa Zjednoczonego K[...]

Uczestnicy, którzy studiują, szkolą się, pracują jako wolontariusze lub przebywają za granicą w ramach staży, praktyk, w[...]
Młodzież

Wyniki konkursu wniosków 2020 złożonych w ramach program[...]

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków  złożonych w ramach programu Erasmus+ Sektor Młodzi[...]
Erasmus+

Życzenia Świąteczne