Zapraszamy młodzież na sesje Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych w Strasburgu

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, Europejska Fundacja Młodzieżowa Departamentu Młodzieży Rady Europy zapraszają młodych ludzi do udziału w 30 i 31 sesji Kongresu, która odbędzie się w dniach 20-24 marca 2016 r. oraz 17-21 października 2016 r. w Strasburgu.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni są działacze organizacji pozarządowych, pracownicy młodzieżowi, członkowie lokalnych i regionalnych rad i parlamentów młodzieżowych oraz studenci i politycy w wieku od 16 do 30 lat. Warunkiem rekrutacji jest doskonała znajomość języka angielskiego oraz gotowość do uczestnictwa w całości obrad obu tegorocznych sesji.

Podczas posiedzenia Kongresu młodzi ludzie będą mogli zabrać głos w kluczowych sprawach dotyczących polityki europejskiej, w tym kwestii dotyczących młodzieży. Zaproszenie młodzieży do aktywnego udziału w 30. i 31. Sesji Kongresu, ma na celu stworzenie przestrzeni dla dialogu między młodymi ludźmi i wybranymi przedstawicielami władz lokalnych i regionalnych  umożliwiając im wyrażenie opinii na tematy będące przedmiotem dyskusji.

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (Congress of Local and Regional Authorities)  jest organem doradczym Komitetu Ministrów, reprezentującym władze lokalne i regionalne państw Rady Europy. Obecnie Kongres liczy 636 członków – 318 przedstawicieli państw członkowskich oraz ich 318 zastępców. Liczba mandatów dla każdego państwa członkowskiego Rady Europy jest taka sama jak w Zgromadzeniu Parlamentarnym. Na Polskę przypada 12 miejsc (i 12 miejsc dla zastępców członków). Reprezentanci danego państwa muszą posiadać mandat pochodzący z wyborów regionalnych lub lokalnych. Od października 2014 roku, Kongres zaprasza młodych ludzi z różnych środowisk – działaczy, pracowników młodzieżowych, studentów, młodych polityków – do wzięcia udziału w sesji, do zabrania głosu w dyskusji i wymiany poglądów z członkami Kongresu.

Wszystkich, którym polityka europejska jest bliska i chcieliby zabrać głos w debacie, zapraszamy do aplikowania. Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przygotować i wrzucić do internetu 30-sekundowy film, w którym przedstawią swoje atuty i motywacje. Termin składania wniosków upływa w piątek, 5 lutego 2016 r. – wypełnione wnioski należy przesyłać na adres: congress.youth@coe.int

Więcej informacji znajduje się na stronie Rady Europy.

 

 

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Komunikat dotyczący statusu uczestnictwa Zjednoczonego K[...]

Uczestnicy, którzy studiują, szkolą się, pracują jako wolontariusze lub przebywają za granicą w ramach staży, praktyk, w[...]
Młodzież

Wyniki konkursu wniosków 2020 złożonych w ramach program[...]

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków  złożonych w ramach programu Erasmus+ Sektor Młodzi[...]
Erasmus+

Życzenia Świąteczne