Zaproszenie do składania wniosków – Monitorowanie i coaching poprzez sport młodzieży zagrożonej radykalizacją postaw – EAC/S06/2020

Działania w ramach konkursu mają na celu wspieranie projektów sportowych organizowanych przez organizacje i federacje sportowe we współpracy z organami publicznymi (w tym z gminami), podmiotami lokalnymi i społeczeństwem obywatelskim.

Działania powinny się koncentrować na zapobieganiu radykalizacji postaw, w szczególności poprzez wspieranie młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem i radykalizacją w lepszej integracji ze społeczeństwem, w którym żyją. Powinny  się skupiać na uprawianiu sportu i aktywności fizycznej jako narzędziu lepszej integracji z grupą lub całym społeczeństwem. Szczególna uwaga powinna zostać zwrócona na tereny borykające się z problemami społecznymi. Pod uwagę brany będzie aspekt równości płci.

W konkursie na działania pilotażowe i przygotowawcze (Pilot Projects and Preparatory Actions) mogą uczestniczyć organizacje lub federacje sportowe, które będą oferować narzędzia, odpowiednie zajęcia oraz coaching w celu zapobiegania procesom radykalizacji, we współpracy z lokalnymi władzami i organizacjami walczącymi z radykalizacją postaw.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/call-monitoring-and-coaching-through-sports-2020_en

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Dołącz do #BEACTIVE HOUR

30 maja br. spotkajmy się o godzinie 17:00, aby uczcić istotną rolę, jaką odgrywa aktywność fizyczna w życiu ludzi. W[...]
Erasmus+

Projekty na nowo – realizacja działań w czasie epidemii [...]

Ze względu na trudną sytuację wywołaną epidemią koronawirusa praca nad projektami stała się większym wyzwaniem. Jednak n[...]
Erasmus+

Zaproszenie do składania wniosków – Programy i innowacje[...]

Zapraszenie do składania wniosków ma na celu wdrożenie działania przygotowawczego na potrzeby realizacji „Programy i inn[...]