Zaproszenie do składania wniosków – Monitorowanie i coaching poprzez sport młodzieży zagrożonej radykalizacją postaw – EAC/S06/2020

Działania w ramach konkursu mają na celu wspieranie projektów sportowych organizowanych przez organizacje i federacje sportowe we współpracy z organami publicznymi (w tym z gminami), podmiotami lokalnymi i społeczeństwem obywatelskim.

Działania powinny się koncentrować na zapobieganiu radykalizacji postaw, w szczególności poprzez wspieranie młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem i radykalizacją w lepszej integracji ze społeczeństwem, w którym żyją. Powinny  się skupiać na uprawianiu sportu i aktywności fizycznej jako narzędziu lepszej integracji z grupą lub całym społeczeństwem. Szczególna uwaga powinna zostać zwrócona na tereny borykające się z problemami społecznymi. Pod uwagę brany będzie aspekt równości płci.

W konkursie na działania pilotażowe i przygotowawcze (Pilot Projects and Preparatory Actions) mogą uczestniczyć organizacje lub federacje sportowe, które będą oferować narzędzia, odpowiednie zajęcia oraz coaching w celu zapobiegania procesom radykalizacji, we współpracy z lokalnymi władzami i organizacjami walczącymi z radykalizacją postaw.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/call-monitoring-and-coaching-through-sports-2020_en

Zobacz inne Aktualności

Edukacja Szkolna

Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 2 – Pa[...]

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych w terminie do 23 kwietnia 2020 r. w akcji [...]
Erasmus+

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania podcza[...]

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi odpowiedziami na najczęściej pojawiające się pytania podczas pandemii COVID‐19.[...]
Szkolnictwo Wyższe

Wyniki konkursu wniosków w akcji 2 – Partnerstwa s[...]

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych w sektorze szkolnictwa wyższego w akcji 2 [...]