Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Zaproszenie do zgłaszania opinii: ewaluacja Erasmus+

W związku z rozpoczęciem prac przygotowawczych w zakresie ewaluacji śródokresowej programu Erasmus+ na lata 2021-2027 i ewaluacji końcowej programu Erasmus+ na lata 2014-2020 Komisja Europejska zaprasza do zgłaszania uwag. Termin upływa 12 września 2022 r.

  • fot. Shutterstock

Erasmus+ to unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie. Do 31 grudnia 2024 r. przeprowadzona zostanie ocena aktualnego Erasmusa+ i jego poprzednika. Komisja Europejska dokona:

  • oceny śródokresowej programu na lata 2021-2027;
  • oceny końcowej programu na lata 2014-2027.

Celem inicjatywy jest ewaluacja tego, czy Erasmus+ działa zgodnie z założeniami, w tym pod względem włączenia społecznego i uproszczenia.

Uwagi można zgłaszać do 12 września 2022 r.

Więcej informacji: Ocena śródokresowa programu Erasmus+ na lata 2021-2027 i ocena końcowa programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Oprócz tego Komisja Europejska zaprasza do przesyłania uwag odnośnie do takich tematów, jak:

Serdecznie zapraszamy do dzielenia się opiniami!