Dokumenty / Szkolnictwo wyższe

Dokumenty ogólne

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
  • Wskazówki postępowania w sytuacji zmiany statusu/nazwy uczelni posiadającej kartę ECHE [PDF]
  • Zalecany wzór pełnomocnictwa [DOC]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2017 [PL] [EN] | Wersja polska Przewodnika z dn. 20.10.2016 r. nie jest najbardziej aktualną wersją Przewodnika dla roku 2017. Zachęcamy chwilowo do korzystania z wersji w j. angielskim.
  • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment[EN]
  • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2017 – Program Erasmus+ (data publikacji 20.10.2016) [PL] [EN]
  • Weksel in blanco” [DOC]
  • „Deklaracja wekslowa” [DOC]
   • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem in blanco i deklaracją wekslową [PDF]
  • Weksel in blanco z poręczeniem [DOC]
  • Deklaracja wekslowa z poręczeniem [DOC]
   • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem z poręczeniem i deklaracja wekslową [PDF]
  • Wskazówki postępowania w sytuacji zmiany statusu/nazwy uczelni posiadającej kartę ECHE [PDF]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2016 [PL] [EN]
  • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment[EN]
  • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2016 – Program Erasmus+ (data publikacji 20.10.2015) [PL] [EN]
  • Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków 2016 – Program Erasmus+ (data publikacji 22.10.2015) [PL] [EN]
  • „Weksel in blanco” [DOC]
  • „Deklaracja wekslowa” [DOC]
   • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem in blanco i deklaracją wekslową [PDF]
  • Weksel in blanco z poręczeniem [DOC]
  • Deklaracja wekslowa z poręczeniem [DOC]
   • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem z poręczeniem i deklaracja wekslową [PDF]
  • Wskazówki postępowania w sytuacji zmiany statusu/nazwy uczelni posiadającej kartę ECHE [PDF]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2015 [PL] [EN]
  • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment[EN]
  • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2015 – Program Erasmus+ [PL] [EN]
  • Zmiany z dn. 23.10.2014 r. w zaproszeniu do składania wniosków w programie Erasmus+ 2015 [PL] [EN]
  • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
  • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
  • „Weksel in blanco” [DOC]
  • „Deklaracja wekslowa” [DOC]
   • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem in blanco i deklaracją wekslową [PDF]
  • Weksel in blanco z poręczeniem [DOC]
  • Deklaracja wekslowa z poręczeniem [DOC]
   • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem z poręczeniem i deklaracja wekslową [PDF]
  • Wskazówki postępowania w sytuacji zmiany statusu/nazwy uczelni posiadającej kartę ECHE [PDF]
  • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2014 [PL] [EN]
  • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment[EN]
  • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2014 – Program Erasmus+ [PL] [EN]
  • Sprostowanie do „Zaproszenia do składania wniosków na rok 2014 – Program Erasmus+” [PL] [EN]
  • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
  • „Weksel in blanco” [DOC]
  • „Deklaracja wekslowa” [DOC]
   • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem in blanco i deklaracją wekslową [PDF]
  • Weksel in blanco z poręczeniem [DOC]
  • Deklaracja wekslowa z poręczeniem [DOC]
   • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem z poręczeniem i deklaracja wekslową [PDF]
  • Kalkulator odległości – służy do określenia kosztów podróży [przejdź do strony]

Akcja 1. Mobilność edukacyjna

 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
  • Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, 2014-2020 [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

  Mobilność z krajami programu

  Erasmus+ Umowa finansowa KA103-2019 dla uczelni (rok akademicki 2019/2020)

  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PL]
  • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PL]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie studiów [EN]
    • Wskazówki do LA (studia) [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie praktyki [EN]
    • Wskazówki do LA (praktyka) [PL] [EN]
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem – prowadzenie zajęć dydaktycznych lub szkolenie [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie nauczania [EN]
   • Porozumienie o programie szkolenia [EN]
  • Pierwszy raport postępu
  • Dodatkowy wniosek o płatność – zostanie udostępniony w terminie późniejszym
  • Instrukcje do raportu końcowego – zostaną udostępnione w terminie późniejszym
  • Raport końcowy- zostanie udostępniony w terminie późniejszym
  • Załącznik VI: Potwierdzenie otrzymania środków finansowych – zostanie udostępniony w terminie późniejszym

  Erasmus+ Umowa finansowa KA103-2019 dla konsorcjum (rok akademicki 2019/2020)

  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PL]
  • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdego konsorcjum
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PL]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwo udzielone koordynatorowi konsorcjum [DOC]
  • Załącznik VI: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie studiów [EN]
    • Wskazówki do LA (studia) [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie praktyki [EN]
    • Wskazówki do LA (praktyka) [PL] [EN]
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem – prowadzenie zajęć dydaktycznych lub szkolenie [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie nauczania [EN]
   • Porozumienie o programie szkolenia [EN]
  • Pierwszy raport postępu – zostanie udostępniony w terminie późniejszym
  • Dodatkowy wniosek o płatność – zostanie udostępniony w terminie późniejszym
  • Instrukcje do raportu końcowego – zostaną udostępnione w terminie późniejszym
  • Raport końcowy- zostanie udostępniony w terminie późniejszym
  • Załącznik VII: Potwierdzenie otrzymania środków finansowych – zostanie udostępniony w terminie późniejszym

  Mobilność z krajami partnerskimi

  Erasmus+ Umowa finansowa KA107-2019 dla uczelni (rok akademicki 2019/2020)

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PL] [EN]
  • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PL]  [EN]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PL] [EN]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia i praktyka [PL] [EN]
   • Karta Studenta Erasmusa [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie studiów [EN]
    • Wskazówki do LA (studia) [EN]
   • Porozumienie o programie praktyki wraz ze wskazówkami [EN]
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem – prowadzenie zajęć dydaktycznych lub szkolenie [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie nauczania [EN]
   • Porozumienie o programie szkolenia [EN]
  • Raport postępu – zostanie udostępniony w terminie późniejszym
  • Dodatkowy wniosek o płatność – zostanie udostępniony w terminie późniejszym
  • Instrukcje do raportu końcowego – zostanie udostępniony w terminie późniejszym
  • Raport końcowy- zostanie udostępniony w terminie późniejszym
  • Załącznik VI: Potwierdzenie otrzymania środków finansowych – zostanie udostępniony w terminie późniejszym
  • Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, 2014-2020 [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
  • Instrukcja postępowania z umową finansową [PDF]

  Mobilność z krajami programu

  • Zasady alokacji i stawki – mobilność z krajami programu [DOC]
  • Wzór umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy uczelniami z krajów programu [EN]
  • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów pracowników niepełnosprawnych [PDF]
  • Wniosek o dofinansowanie wyjazdu pracownika niepełnosprawnego [DOC]
  • Karta rozliczenia dofinansowania wyjazdu pracownika niepełnosprawnego [DOC]

  Erasmus+ Umowa finansowa KA103-2018 dla uczelni (rok akademicki 2018/2019)

  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej[PL]
  • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PL]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [DOC]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie studiów [EN]
    • Wskazówki do LA (studia) [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie praktyki [EN]
    • Wskazówki do LA (praktyka) [PL] [EN]
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem – prowadzenie zajęć dydaktycznych lub szkolenie [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie nauczania [EN]
   • Porozumienie o programie szkolenia [EN]
  • Pierwszy raport postępu – upłynął termin
  • Dodatkowy wniosek o płatność
  • Instrukcje do raportu końcowego [PDF]
  • Raport końcowy
  • Załącznik VI: Potwierdzenie otrzymania środków finansowych

  Erasmus+ Umowa finansowa KA103-2018 dla konsorcjum (rok akademicki 2018/2019)

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PL]
  • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PL]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [DOC]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie studiów [EN]
    • Wskazówki do LA (studia) [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie praktyki [EN]
    • Wskazówki do LA (praktyka) [PL] [EN]
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem – prowadzenie zajęć dydaktycznych lub szkolenie [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie nauczania [EN]
   • Porozumienie o programie szkolenia [EN]
  • Pierwszy raport postępu – upłynął termin
  • Dodatkowy wniosek o płatność
  • Instrukcje do raportu końcowego – [PDF]
  • Raport końcowy
  • Załącznik VI: Potwierdzenie otrzymania środków finansowych

  Mobilność z krajami partnerskimi

  Erasmus+ Umowa finansowa KA107-2018 dla uczelni (rok akademicki 2018/2019)

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni [EN]
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PL] [EN]
  • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [EN] [PL]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PL] [EN]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia i praktyka [PL] [EN]
   • Karta Studenta Erasmusa [PL] [EN] [PDF]
   • Porozumienie o programie studiów [EN]
    • Wskazówki do LA (studia) [PL] [EN]
    • Porozumienie o programie praktyki wraz ze wskazówkami [EN]
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem – prowadzenie zajęć dydaktycznych lub szkolenie [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie nauczania [EN]
   • Porozumienie o programie szkolenia [EN]
  • Raport postępu – upłynął termin
  • Dodatkowy wniosek o płatność
  • Instrukcje do raportu końcowego – [PDF]
  • Raport końcowy
  • Załącznik VI: Potwierdzenie otrzymania środków finansowych
  • Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, 2014-2020 [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

  Mobilność z krajami programu

  • Zasady alokacji i stawki – mobilność z krajami programu [PDF]
  • Wzór umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy uczelniami z krajów programu [link]
  • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów pracowników niepełnosprawnych [PDF]
  • Wniosek o dofinansowanie wyjazdu pracownika niepełnosprawnego [XLS]
  • Karta rozliczenia dofinansowania wyjazdu pracownika niepełnosprawnego [XLS]

  Erasmus+ Umowa finansowa KA103, 2017 r. dla uczelni (rok akademicki 2017/2018)

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
   • Komunikat NA w sprawie korekty Załącznika III [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka [PL] [EN]
   • Karta Studenta Erasmusa [PL] [EN] | [PL – plik drukarski] [EN – plik drukarski]
   • Porozumienie o programie studiów [EN]
   • Porozumienie o programie praktyki [EN]
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem – prowadzenie zajęć dydaktycznych lub szkolenie [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie nauczania [EN]
   • Porozumienie o programie szkolenia [EN]
  • Pierwszy raport postępu – termin złożenia upłynął 15.12.2017 r.
  • Dodatkowy wniosek o płatność
  • Instrukcje do raportu końcowego – [PDF]
  • Raport końcowy- https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility
  • Załącznik VI: Potwierdzenie otrzymania środków finansowych – dokument jest już nieaktywny

  Erasmus+ Umowa finansowa KA103, 2017 r. dla konsorcjum (rok akademicki 2017/2018)

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
   • Komunikat NA w sprawie korekty Załącznika III [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
  • Pierwszy raport postępu – termin złożenia upłynął 15.12.2017 r.
  • Dodatkowy wniosek o płatność
  • Instrukcje do raportu końcowego – [PDF]
  • Raport końcowy- https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility
  • Załącznik VI: Potwierdzenie otrzymania środków finansowych – dokument jest już nieaktywny

  Mobilność z krajami partnerskimi

  Erasmus+ Umowa finansowa KA107, 2017 r. dla uczelni (rok akademicki 2017/18)

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni [EN]
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PL] [EN]
  • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [EN][PL]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PL] [EN]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
  • Raport postępu – https://online.frse.org.pl/
  • Dodatkowy wniosek o płatność – https://online.frse.org.pl/
  • Instrukcje do raportu końcowego – [PDF]
  • Raport końcowy- https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility
  • Załącznik VI: Potwierdzenie otrzymania środków finansowych – dokument jest już nieaktywny
  • Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, 2014-2020 [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

  Mobilność z krajami programu

  • Zasady alokacji i stawki – mobilność z krajami programu [PDF]
  • Wzór umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy uczelniami z krajów programu [link]
  • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów pracowników niepełnosprawnych [PDF]
  • Wniosek o dofinansowanie wyjazdu pracownika niepełnosprawnego [XLS]
  • Karta rozliczenia dofinansowania wyjazdu pracownika niepełnosprawnego [XLS]

  Erasmus+ Umowa finansowa KA103, 2016 r. dla uczelni (rok akademicki 2016/2017)

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka [PL] [EN]
   • Karta Studenta Erasmusa [PL] [EN] | [PL – plik drukarski] [EN – plik drukarski]
   • Porozumienie o programie studiów [EN]
   • Porozumienie o programie praktyki [EN]
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem – prowadzenie zajęć dydaktycznych lub szkolenie [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie nauczania [EN]
   • Porozumienie o programie szkolenia [EN]
  • Drugi raport postępu 
  • Dodatkowy wniosek o płatność
  • Instrukcje do raportu końcowego [PDF]
  • Raport końcowy

  Erasmus+ Umowa finansowa KA103, 2016 r. dla konsorcjum (rok akademicki 2016/2017)

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
  • Raport postępu
  • Dodatkowy wniosek o płatność
  • Instrukcje do raportu końcowego [PDF]
  • Raport końcowy

  Mobilność z krajami partnerskimi

  • Wysokość stawek – mobilność z krajami partnerskimi [PDF]
  • Wzór umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy uczelnią kraju programu oraz uczelnią kraju partnerskiego [link]

  Erasmus+ Umowa finansowa KA107, 2016 r.

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
  • Raport postępu
  • Dodatkowy wniosek o płatność
  • Instrukcje do raportu końcowego [PDF]
  • Raport końcowy

   

  • Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, 2014-2020 [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

  Mobilność z krajami programu

  • Zasady alokacji i stawki – mobilność z krajami programu [PDF]
  • Wskazówki dla uczelni wnioskujących o mobilność z krajami programu w roku 2015/16 [PDF]
  • Wzór umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy uczelniami z krajów programu [link]
  • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów pracowników niepełnosprawnych [PDF]
  • Wniosek o dofinansowanie wyjazdu pracownika niepełnosprawnego [XLS]
  • Karta rozliczenia dofinansowania wyjazdu pracownika niepełnosprawnego [XLS]

  Erasmus+ Umowa finansowa KA103, 2015 r. dla uczelni (rok akademicki 2015/2016)

  • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
  • Załącznik I: Opis projektu [PDF]
  • Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu [PDF]
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka [PL] [EN]
   • Karta Studenta Erasmusa [PL] [EN] | [PL – plik drukarski] [EN – plik drukarski]
   • Porozumienie o programie studiów [EN]
   • Porozumienie o programie praktyki [EN]
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem – prowadzenie zajęć dydaktycznych lub szkolenie [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie nauczania [EN]
   • Porozumienie o programie szkolenia [EN]
  • Załącznik V: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – zostanie udostępniony w systemie dokumentów online.frse.org.pl
  • Drugi raport postępu
  • Dodatkowy wniosek o płatność
  • Raport końcowy
  • Instrukcje do raportu końcowego [PDF]

  Erasmus+ Umowa finansowa KA103, 2015 r. dla konsorcjum (rok akademicki 2015/2016)

  • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
  • Załącznik I: Opis projektu [PDF]
  • Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu [PDF]
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
  • Załącznik V: Wzór pełnomocnictwa
  • Załącznik VI: Lista pozostałych beneficjentów – lista indywidualna dla konsorcjum
  • Załącznik VII: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – zostanie udostępniony w systemie dokumentów online.frse.org.pl
  • Drugi raport postępu – termin złożenia: 27.06.2016
  • Raport końcowy  termin złożenia: 29.11.2016
  • Instrukcje do raportu końcowego [PDF]

  Mobilność z krajami partnerskimi

  • Zasady finansowania i stawki – mobilność z krajami partnerskimi [PDF]
  • Wskazówki dla uczelni wnioskujących o mobilność z krajami partnerskimi w roku 2015/16 [PDF]
  • Kraje partnerskie – koperty budzetowe [PDF]
  • Wzór umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy uczelnią kraju programu oraz uczelnią kraju partnerskiego [link]

  Erasmus+ Umowa finansowa KA107, 2015 r.

  • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
  • Załącznik I: Opis projektu [PDF]
  • Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu [PDF]
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
  • Załącznik V: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – zostanie udostępniony w systemie dokumentów online.frse.org.pl
  • Raport końcowy  termin złożenia: umowy kończące się 31.05.2017 – 30.07.2017; umowy kończące się 31.07.2017 – 29.09.2017 r.
  • Instrukcje do raportu końcowego [PDF]

   

  • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. [PDF]
  • Wskazówki dla wnioskujących instytucji i zasady alokacji środków w roku 2014/15 [PDF]
  • Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, 2014-2020 [PDF]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

  Erasmus+ Umowa finansowa dla uczelni, rok akademicki 2014/2015

  • Warunki ogólne umowy finansowej obowiązujące od 24.09.2014 r [PDF]
  • Warunki ogólne umowy finansowej obowiązujące od 28.08 do 23.09.2014 r. [PDF]
  • Warunki ogólne umowy finansowej obowiązujące do 27.08.2014 r. [PDF]
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
  • Załącznik I: Opis projektu (wniosek o dofinansowanie) [PDF]
  • Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu [PDF]
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a wyjeżdżającym na studia studentem [PL] [EN]
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a wyjeżdżającym na praktykę studentem [PL] [EN]
   • Karta Studenta Erasmusa [PL] [EN] | [PL – plik drukarski] [EN – plik drukarski]
   • Porozumienie o programie studiów [EN]
   • Porozumienie o programie praktyki [EN]
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a wyjeżdżającym pracownikiem [PL] [EN]
   • Indywidualny program nauczania [EN]
   • Indywidualny program szkolenia [EN]
  • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2014/15 [PDF]
  • Wniosek o dofinansowanie uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami – mobilność pracowników [XLS]
  • Karta rozliczenia dofinansowania uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami [XLS]
  • Drugi raport postępu

   • Instrukcje do drugiego raportu postępu [PDF]
  • Dodatkowy raport postępu stanowiący wniosek o płatność [ZIP]
  • Raport końcowy [przejdź]
   • Instrukcje do raportu końcowego [PDF]

  Erasmus+ Umowa finansowa dla konsorcjum uczelni, rok akademicki 2014/2015

  • Warunki ogólne umowy finansowej obowiązujące od 24.09.2014 r. [PDF]
  • Warunki ogólne umowy finansowej obowiązujące do 23.09.2014 r. [PDF]
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla konsorcjum
  • Załącznik I: Opis projektu (wniosek o dofinansowanie) [PDF]
  • Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu [PDF]
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV:
  • Załącznik V: Wzór pełnomocnictwa [PL]
  • Załącznik VI: partnerzy projektu – lista indywidualna dla konsorcjum
  • Raport końcowy [przejdź]
   • Instrukcje do raportu końcowego [PDF]

Zagraniczna mobilność studentów PO WER

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • Informacje i dokumenty dotyczące naboru wniosków w KONKURSIE 2020 do projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3.”,
  finansowanego ze środków PO WER  dostępne są na stronie projektu https://power.frse.org.pl/

 • Nabór wniosków w roku 2019 w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

  • Warunki naboru wniosków w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój – Konkurs 2019 [PDF]
  • Prezentacyjna wersja wniosku o dofinansowanie [PDF]
  • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego [PDF]
  • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów niepełnosprawnych [PDF]
  • Wniosek na rok 2019 – termin złożenia upływa 31 marca 2019 (dostępny w systemie dokumentów on-line FRSE)

  PO WER Szkolnictwo wyższe. Umowa finansowa 2019

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PL]
  • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PL]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PL]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka [PL]
   • Oświadczenie uczestnika projektu [PL]
  • Załącznik VI: Minimalny zakres danych o uczestnikach mobilności konieczny do przekazania do FRSE [PL]
  • Załącznik VII: Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych – minimalny zakres wymagalny przez FRSE [PL] [PL]
  • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego w roku – umowa 2019 [PL]
  • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych umowa 2019 [PL]
  • Karta rozliczenia dofinansowania niepełnosprawnego studenta w roku 2019/2020 [PL]
  • Wniosek o dofinansowanie studenta niepełnosprawnego. Rok akademicki 2019/2020 [PL]
  • Wniosek o zmianę w umowie [PL]
 • Nabór wniosków w roku 2018 w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

  • Warunki naboru wniosków w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój – wskazówki dla instytucji wnioskujących w 2018 [PDF]
  • Prezentacyjna wersja wniosku o dofinansowanie, z której można uzyskać informacje, jakie dane będą wymagane do złożenia wniosku [PDF]
  • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego [PDF]
  • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych [PDF]
  • Wniosek na rok 2018 – termin złożenia upływa 1 marca 2018 (dostępny w systemie dokumentów on-line FRSE)

  PO WER Szkolnictwo wyższe. Umowa finansowa 2018, (rok akademicki 2018/2019)

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej  [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka [DOC]
   • Oświadczenie uczestnika projektu [DOC]
  • Załącznik VI: Minimalny zakres danych o uczestnikach mobilności konieczny do przekazania do FRSE [DOC]
  • Załącznik VII: Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych – minimalny zakres wymagalny przez FRSE [DOC]
  • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego w roku 2018/2019 (umowa 2018) [PDF]
  • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych w roku 2018/2019 (umowa 2018) [PDF]
  • Karta rozliczenia dofinansowania niepełnosprawnego studenta w roku 2018/2019 [XLS]
  • Wniosek o dofinansowanie studenta niepełnosprawnego. Rok akademicki 2018/2019 [XLS]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
 • Nabór wniosków w roku 2017 w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

  • Warunki naboru wniosków w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój – wskazówki dla instytucji wnioskujących [PDF]
  • Prezentacyjna wersja wniosku o dofinansowanie, z której można uzyskać informacje, jakie dane będą wymagane do złożenia wniosku [PDF]
  • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego [PDF]
  • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych [PDF]
  • Wniosek na rok 2017 – termin złożenia upływa 8 marca 2017 r.

  PO WER Szkolnictwo wyższe. Umowa finansowa dla uczelni, rok akademicki 2017/2018

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka [DOC]
   • Oświadczenie uczestnika projektu
  • Załącznik VI: Minimalny zakres danych o uczestnikach mobilności konieczny do przekazania do FRSE [PDF]
  • Załącznik VII: Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych –minimalny zakres wymagalny przez FRSE [DOC]
  • Załącznik VIII: Umowa powierzenia przetwarzania i ochrony danych osobowych uczestników projektu POWER 2014-2020 współfinansowanego z EFS
  • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego w roku 2017/2018 [PDF]
  • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych w roku 2017/2018 [PDF]
  • Karta rozliczenia dofinansowania niepełnosprawnego studenta w roku 2017/2018 [XLS]
  • Wniosek o dofinansowanie studenta niepełnosprawnego. Rok akademicki 2017/2018 [XLS]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

   

 • Nabór wniosków na rok akademicki 2016/2017 w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

  • Nabór wniosków na rok 2016/17 – wskazówki dla instytucji wnioskujących
  • Prezentacyjna wersja wniosku o dofinansowanie, z której można uzyskać informacje, jakie dane będą wymagane do złożenia wniosku [PDF]
  • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego w roku 2016/2017 [PDF]
  • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych w roku 2016/2017 [PDF]
  • Wniosek na rok akademicki 2016/2017 – termin złożenia upływa 25 marca 2016

  PO WER Szkolnictwo wyższe. Umowa finansowa dla uczelni, rok akademicki 2016/2017

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
  • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
  • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka [DOC]
   • Oświadczenie uczestnika projektu [DOC]
  • Załącznik VI: Minimalny zakres danych o uczestnikach mobilności konieczny do przekazania do FRSE [PDF]
  • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego w roku 2016/2017 [PDF]
  • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych w roku 2016/2017 [PDF]
  • Karta rozliczenia dofinansowania niepełnosprawnego studenta w roku 2016/2017 [XLS]
  • Wniosek o dofinansowanie studenta niepełnosprawnego. Rok akademicki 2016/2017 [XLS]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

   

 • Nabór wniosków na rok akademicki 2015/2016 w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

  • Nabór wniosków na rok 2015/16 – wskazówki dla instytucji wnioskujących [PDF]
  • Prezentacyjna wersja wniosku o dofinansowanie, z której można uzyskać informacje, jakie dane będą wymagane do złożenia wniosku [PDF]

  PO WER Szkolnictwo wyższe. Umowa finansowa dla uczelni, rok akademicki 2015/2016

  • Warunki ogólne – wprowadzenie dla beneficjentów POWER [PDF]
  • Załącznik III – zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
   • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka [DOC]
   • Oświadczenie uczestnika projektu
  • Załącznik V – Zakres danych o uczestnikach mobilności, jakie Beneficjent będzie zobowiązany przekazać FRSE [PDF]
  • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych. Rok akademicki 2015/2016 [PDF]
  • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia studentów z prawem do dodatku socjalnego. Rok akademicki 2015/2016 [PDF]
  • Wniosek o dofinansowanie studenta niepełnosprawnego. Rok akademicki 2015/2016 [XLS]
  • Karty rozliczenia dofinansowania niepełnosprawnego studenta [XLS]
  • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
  • Raport postępu – termin złożenia upływa 30.10.2015
   • Załącznik do raportu postępu: Szczegółowy wykaz mobilności [XLS]
  • Dodatkowy raport postępu [DOC]
   • Załącznik do dodatkowego raportu postępu: Szczegółowy wykaz mobilności [XLS]

   

 • Umowa finansowa dla uczelni, rok akademicki 2014/2015

  • Dodatkowy raport postępu stanowiący wniosek o płatność [DOC]
  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
  • Warunki ogólne umowy finansowej obowiązujące od 09.10.2014 r. [PDF]
  • Załącznik I: Opis projektu (wniosek o dofinansowanie) [PDF]
  • Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu [PDF]
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Załącznik IV: Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a wyjeżdżającym na studia studentem [DOC]
  • Załącznik V: Zakres danych o uczestnikach mobilności, jakie Beneficjent będzie zobowiązany przekazać FRSE, z wykorzystaniem systemu OnLine FRSE oraz Mobility Tool+. Beneficjent będzie zobowiązany do wpisania tych danych, które nie są uwzględnione w systemie Mobility Tool+. [PDF]
  • Załącznik VI: Oświadczenie Beneficjenta Umowy odnośnie zapobiegania dyskryminacji i równego traktowania uczestników [PDF] [DOC]
  • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2014/15 [PDF]
  • Wniosek o dofinansowanie uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami [XLS]
  • Karta rozliczenia dofinansowania uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami [XLS]

   

Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • Umowa finansowa

  • Instrukcja postępowania z umową finansową [PDF]
  • Warunki szczegółowe umowy finansowej – wzór, wersja w jęz. angielskim [EN]
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]  [PDF-EN]
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów [PDF]  [PDF-EN]
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]  [PDF-EN]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie (wersja w j. angielskim do wglądu) [PDF]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów (Mandates) [EN]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  • Wniosek o zmianę w umowie – formularz [DOC]
  • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetowy [XLS]
 • Umowa finansowa

  • Instrukcja postępowania z umową finansową [PDF]
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF] [EN]
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów [PDF] [EN]
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF] [EN]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie (wersja w j. angielskim do wglądu) [PDF]
  • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów (Mandates) [EN]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
  • Wniosek o zmianę w umowie – formularz [DOC]
  • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetowy [XLS]
 • Umowa finansowa

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl (w przygotowaniu)
  • Wniosek o zmianę w umowie – formularz [DOC]
  • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetowy [XLS]

   

 • Umowa finansowa

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF] [EN – wersja w j. angielskim do wglądu]
  • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
  • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl (w przygotowaniu)
  • Wniosek o zmianę w umowie – formularz [DOC]
  • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetowy [XLS]
  • Wskazówki dla uczelni wnioskujących o projekt „Partnerstwo strategiczne w na rzecz szkolnictwa wyższego” [PDF]

  Umowa finansowa, rok 2015

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Warunki ogólne umowy finansowej [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik I Opis projektu [PL]
  • Załącznik II Szacunkowy budżet projektu [PL]
  • Załącznik III Zasady finansowe i umowne [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik IV Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentami a uczestnikami Projektu, jeśli dotyczy
  • Załącznik V Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
  • Załącznik VI Wykaz beneficjentów
  • Wniosek o zmianę w umowie – formularz [DOC]
  • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetowy [XLS]

   

 • Umowa finansowa, rok 2014

  • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
  • Warunki ogólne umowy finansowej [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik I Opis projektu [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu) | Wersja dla projektów dotyczących więcej niż jednego sektora edukacji [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik II Szacunkowy budżet projektu [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik III Zasady finansowe i umowne [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
  • Załącznik IV Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentami a uczestnikami Projektu, jeśli dotyczy
  • Załącznik V Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
  • Załącznik VI Wykaz beneficjentów
  • Wniosek o zmianę w umowie – formularz [DOC]
  • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetowy [XLS]