Szkolenia międzynarodowe – Edukacja szkolna

Wydarzenia realizowane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ w Europie mają na celu: wspieranie wdrażania programu Erasmus+ tak by miał wysoką jakość i mobilizował do działania maksymalną liczbę organizacji, wspieranie rozwoju edukacji oraz wspieranie współpracy między organizacjami działającymi na rzecz edukacji.

Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do osób reprezentujących instytucje, które nie realizowały projektów
w ramach programu Erasmus+, jak i do tych, które aktualnie lub w przeszłości brały w nich udział.

Wydarzenia mają różnorodny charakter i tematykę, która bezpośrednio nawiązuje do priorytetów programu Erasmus+.

Building project planning and management competences among workers of early childhood education and care institutions”, 27.05.2020, Warsaw

Contact seminar on Early Childhood Education and Care: "Exploring the wonders of science and nature" ǀ 29.09-2.10.2019 ǀ Turku, Finland

"Creative arts as a path to inclusion" ǀ 10-13.10.2019 ǀ Düsseldorf, Germany

"The role of guidance and counselling in planning further education, training and career for pupils in secondary and upper secondary education." ǀ 30.09-2.10.2019 ǀ Odense, Denmark

"Flexible Basic Education – new methods to tackle early school leaving" ǀ 23-25.09.2019 ǀ Lathi, Finland