TCA Współpraca międzynarodowa

Szkolenia międzynarodowe

Wydarzenia realizowane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ w Europie mają na celu: wspieranie wdrażania programu Erasmus+ tak by miał wysoką jakość i mobilizował do działania maksymalną liczbę organizacji, wspieranie rozwoju edukacji oraz wspieranie współpracy między organizacjami działającymi na rzecz edukacji.

Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do osób reprezentujących instytucje, które nie realizowały projektów
w ramach programu Erasmus+, jak i do tych, które aktualnie lub w przeszłości brały w nich udział.

Wydarzenia mają różnorodny charakter i tematykę, która bezpośrednio nawiązuje do priorytetów programu Erasmus+.

Oferta szkoleń międzynarodowych organizowanych przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ dotyczy sektorów:

  • Edukacja szkolna (SE)
  • Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)
  • Szkolnictwo wyższe (HE)
  • Edukacja dorosłych (AE)
  • Młodzież (Youth)

 

Fostering Erasmus+ cooperation projects impacts and cross fertilization on social inclusion and civic engagement - Bolonia/Włochy, 25-27 czerwca 2019 roku

Dissemination, exploitation and sustainability of KA2 projects results - Zakopane, 8-11 maja 2019 roku

Impact of Erasmus+ on internationalisation of HEI and VET institutions Promoting best practices in Impact & Dissemination - Portugalia, Lizbona, 22-24 maja 2019 roku

S2S (school to school) partnership – how to plan an excellent project for special schools - Miedzeszyn/Polska, 22-26 maja 2019 roku

Communication and dissemination: on the (right) use of tools and media in Erasmus+ projects - Belgia, Bruksela, 6-7 maja 2019 roku