treść strony

25.08

2022

Webinar: Partner Finding Fair Online

Zapraszamy na międzynarodowe spotkanie online dla nauczycieli z Polski, Mołdawii, Łotwy i Estonii, którzy poszukują partnerów do projektów eTwinning. Odbędzie się ono 25 sierpnia w godz. 17:00-18:00.

Zapraszamy nauczycieli dowolnego przedmiotu – zainteresowanych rozpoczęciem międzynarodowych projektów eTwinning w nadchodzącym roku szkolnym – na wydarzenie na platformie Zoom, podczas którego będą mieli szansę znaleźć partnerów do planowanych działań. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do  3 sierpnia 2022 r. czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • zarejestrowanych w programie eTwinning (mających aktywne konto na platformie eTwinning);
  • gotowych do rozpoczęcia międzynarodowego projektu eTwinning w nadchodzącym roku szkolnym;
  • komunikujących się w języku angielskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning tego typu (online/offline).

Termin zgłoszeń upływa 3 sierpnia 2022 r. (godz. 23:59). Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

formularz zgłoszeniowy