Edukacja Dorosłych

Dyrektor

  • dr Dariusz Brakoniecki

Koordynator

Akcja 1 „Mobilność kadry” (AE-KA 1)

Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne” (AE-KA 2)

Powrót do strony Kontakt