Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

Dyrektor

Koordynator

Akcja 1 „Mobilności” (VET-KA 1)

Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne” (VET-KA2)

Biuro WorldSkills Poland

Technical Delegate

Technical Delegate Assistant

TEAM ASSISTANT

Powrót do strony Kontakt