Filtruj:
Sektor:
  • Edukacja Dorosłych
  • Edukacja Szkolna
  • Kształcenie i szkolenia zawodowe
  • Młodzież
  • Akcje Centralne Erasmus+ Sport
  • Szkolnictwo Wyższe
  • Erasmus+

Zostań Mobilnym dziennikarzem programu Erasmus+

Chcesz pogłębić swoje doświadczenie dziennikarskie? Interesujesz się tematyką szeroko rozumianej edukacji oraz projektów międzynarodowych? Zostań „Mobilnym dziennikarzem” i inspiruj swoimi tekstami.

Ruszyły regionalne konferencje programu Erasmus+ – razem zmieniajmy edukację w Polsce!

2 marca br. w Grudziądzu w Centrum konferencyjnym Hotelu Ibis odbyła się pierwsza w tym roku konferencja regionalna pod hasłem Szkoła dla pracodawcy, pracodawca dla szkoły – skuteczne partnerstwo w kształceniu zawodowym, której celem będzie wspieranie działań edukacyjnych przy użyciu środków z programu Erasmus+. W konferencji wzieli udział m.in. Marzenna Drab - podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Marek Gralik - Kujawsko-Pomorski kurator oświaty, dr Paweł Poszytek - dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Czesław Stawikowski - wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu, koordynator ds. kształcenia zawodowego.

Ruszył konkurs na wyłonienie Regionalnych Punktów Informacyjnych programu Erasmus+!

Regionalne Punkty Informacyjne (RPI) powołane zostały z inicjatywy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Ich funkcjonowanie obejmie […]

Rekordowa liczba złożonych wniosków w programie Erasmus+

W sektorze kształcenie zawodowe nastąpił ponad pięćdziesięcioprocentowy wzrost wniosków składanych w tej perspektywie finansowej. Jesteśmy jednym z niewielu państw, w których od początku programu liczba wniosków nieustannie rośnie – podobną tendencję możemy zaobserwować jedynie w Grecji oraz na Węgrzech i Cyprze.

Cyfrowe wspieranie pracy z młodzieżą: dostępna nowa publikacja Komisji Europejskiej

Na stronie Komisji Europejskiej ukazała się publikacja na temat cyfrowego wspierania pracy z młodzieżą.

Konsultacje w sprawie nowego budżetu Unii Europejskiej

Komisja Europejska rozpoczęła szereg publicznych konsultacji na temat priorytetów Unii Europejskiej, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w następnych wieloletnich ramach finansowych (WRF).