Filtruj:
Sektor:
  • Edukacja Dorosłych
  • Edukacja Szkolna
  • Kształcenie i szkolenia zawodowe
  • Młodzież
  • Akcje Centralne Erasmus+ Sport
  • Szkolnictwo Wyższe
  • Erasmus+

Erasmus+, Akacja 2, Partnerstwa strategiczne w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe

Rodzaj spotkania: Informacyjno-warsztatowe dla wnioskodawców Termin: 14 lutego 2018 Miejsce: Warszawa

Erasmus+ dla przedszkolaka i seniora

Ponad dwa tysiące osób, 16 sesji tematycznych, spotkania z ekspertami i Targi Dobrych Praktyk – tak w skrócie można podsumować Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ zorganizowany po raz piąty przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 12 stycznia br. w Warszawie.

Rozpoczęły się konsultacje dotyczące przyszłości programu Erasmus+

Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje na temat priorytetów, które powinny znaleźć się w kolejnym wieloletnim planie finansowym programu Erasmus+ po 2020 roku. Konsultacje te dotyczą bieżących wyników i przyszłych wyzwań związanych z programem. Każdy głos jest ważny!

Zapraszamy na Dni otwarte programu Erasmus+ Edukacja dorosłych

Zapraszamy na indywidualne konsultacje z pracownikami Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Konsultacje przeznaczone są dla organizacji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych, np. instytucji kultury, szkół ogólnokształcących dla dorosłych, uniwersytetów trzeciego wieku, uniwersytetów ludowych, organizacji pozarządowych.

Chcesz pozyskać środki na współpracę między szkołami w programie Erasmus+? Zapraszamy na warsztaty, dni otwarte, webinaria[...]

Wszystkim wnioskodawcom, którzy planują złożenie wniosku w akcji 2 – sektor Edukacja szkolna (projekty Współpracy szkół KA229 oraz projekty partnerstw strategicznych na rzecz edukacji szkolnej KA201) w terminie 21.marca 2018 r. oferujemy wsparcie.

Dni otwarte dla wnioskodawców programu Erasmus+ Edukacja Szkolna – Partnerstwa strategiczne KA2

Rodzaj spotkania: Dni otwarte dla wnioskodawców programu Erasmus+ Edukacja Szkolna – Partnerstwa strategiczne KA2 Termin spotkania: 2,5,9,12,16 i 26 luty 2018 r. Miejsce: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Budynek West Station Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa