Filtruj:
Sektor:
  • Edukacja Dorosłych
  • Edukacja Szkolna
  • Kształcenie i szkolenia zawodowe
  • Młodzież
  • Akcje Centralne Erasmus+ Sport
  • Szkolnictwo Wyższe
  • Erasmus+

Wyniki oceny wniosków o Kartę jakości mobilności w obszarze Kształcenia i szkoleń zawodowych na lata 2018-2020 w ramach programu[...]

Komunikat dostępny jest w pliku PDF na naszej stronie pod adresem http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/#wyniki w sekcji „Wyniki konkursu wniosków” w części „Kształcenie […]

Seminarium EPALE

Jesteś trenerem? Pracujesz w firmie szkoleniowej? Uczysz dorosłych? Weź udział w bezpłatnym Seminarium EPALE: „Przychodzi trener do trenera…” i porozmawiaj […]

Rekordowa liczba złożonych wniosków w programie Erasmus+

W sektorze kształcenie zawodowe nastąpił ponad pięćdziesięcioprocentowy wzrost wniosków składanych w tej perspektywie finansowej. Jesteśmy jednym z niewielu państw, w których od początku programu liczba wniosków nieustannie rośnie – podobną tendencję możemy zaobserwować jedynie w Grecji oraz na Węgrzech i Cyprze.

Webinarium dla wnioskodawców programu Erasmus+, Akcja 2, Partnerstwa strategiczne w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne (webinarium) dla wnioskodawców Termin spotkania: 25 stycznia 2018; 2 lutego 2018 Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe, akcja 2

Konsultacje indywidualne dla wnioskodawców Akcji 2, Partnerstwa Strategiczne w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe

Zapraszamy na konsultacje indywidualne instytucje, które zamierzają aplikować o dofinansowanie na projekty w ramach Akcji 2, Partnerstwa strategiczne w sektorze […]

Erasmus+, Akacja 2, Partnerstwa strategiczne w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe

Rodzaj spotkania: Informacyjno-warsztatowe dla wnioskodawców Termin: 14 lutego 2018 Miejsce: Warszawa