Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Szkoła równych szans”

Opis wydarzenia

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży jest jednym z istotnych celów społecznych, a zarazem wyzwaniem, przed którym staje współczesna edukacja. O randze tego wyzwania świadczy uwzględnienie go w zapisie art. 70 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia. W tym celu tworzą i wspierają systemy indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów i studentów”. Nierówności w edukacji są wynikiem działania różnych czynników: osobistych, rodzinnych, społecznych, gospodarczych. Nie wystarczy jedynie zdiagnozowanie zjawisk i procesów utrudniających rozwój dzieci i młodzieży. Muszą za tym iść konkretne zmiany w systemie edukacji i podejściu szkół do zjawiska nierówności edukacyjnych. Połączenie tych działań może doprowadzić do sytuacji, w której edukacja włączająca stanie się dobrem powszechnym.

Podczas konferencji ważne będą odpowiedzi na następujące pytania: Czy mamy dzisiaj do czynienia z odtwarzaniem nierówności społecznych w szkole? Jakie są zależności między nierównościami społecznymi a edukacją? W jaki sposób środowisko lokalne wpływa na funkcjonowanie szkoły? Jak młodzi ludzie radzą sobie z różnymi formami poczucia wykluczenia? Przed jakimi wyzwaniami staje dzisiaj edukacja włączająca? Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Szkoła równych szans”.

Cele wydarzenia

Celem konferencji jest nie tylko refleksja i podjęcie dyskursu nad różnymi formami nierówności edukacyjnych, ale także zaprezentowanie rozwiązań, które pozwalają ograniczać pojawiające się w szkole nierówności. Nasze rozważania będziemy prowadzić w obszarach: socjologii i filozofii edukacji, pedagogiki społecznej, pedagogiki specjalnej, pedagogiki opiekuńczej, edukacji międzykulturowej czy psychologii. Będziemy rozważać z jednej strony ogólne zagadnienia związane z profilaktyką społeczną, z drugiej zaś konkretne kwestie związane z nadpobudliwością ruchową (ADHD) dzieci i młodzieży, autyzmem i dysleksją u uczniów oraz zjawiskiem wypadania uczniów wybitnie zdolnych z systemu edukacji. W zamierzeniu organizatorów konferencja ma stać się dobrą okazją do wymiany idei, myśli naukowej oraz dzielenia się dobrymi praktykami.

Podczas konferencji przewidziano strefę wystawców, w której swoją ofertę zaprezentują różne instytucje działające w obszarze wspierania dzieci i młodzieży. Jedną z atrakcji wydarzenia będzie Mobilne Centrum Edukacyjne (MCE). Uczestnicy oraz zaproszeni goście będą mogli wzbogacić swój warsztat pracy poprzez poznanie ciekawych narzędzi i aplikacji internetowych. Ponadto, podczas wydarzenia zostanie zaprezentowana oferta programu Erasmus+.

Relacja z zeszłorocznej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Szkoła w świecie zmian i nowych technologii”

Kontakt

Edward Torończak

email: etoronczak@frse.org.pl

tel: 22 46 31 531

Edyta Wirkowska

email: ewirkowska@frse.org.pl

tel: 22 46 31 204

Weronika Przybysz

email: wprzybysz@frse.org.pl

tel: 22 46 31 205

Patronat honorowy