Wydarzenia upowszechniające w realizowanych projektach (Partnerstwa strategiczne)