treść strony

Logowanie do systemu

Uzyskanie dostępu do MT+ i projektu uwarunkowane jest wcześniejszym utworzeniem konta w systemie EU Login. Instrukcję jak to zrobić, można znaleźć tutaj, w kroku 1. Rejestracja w bazie EU Login.

E-mail, którego należy użyć do rejestracji, musi być tym samym adresem, który został podany we wniosku o dofinansowanie w informacjach o osobie kontaktowej lub w ankiecie beneficjenta przesyłanej do Narodowej Agencji.

Jeżeli po zalogowaniu się system wyświetli komunikat: It seems that your role in the system has not been defined yet. Please contact Mobility Tool Helpdesk at your National Agency for more information należy sprawdzić, jakiego adresu e-mail użyto do logowania się do systemu MT+ (wyświetlany jest on poniżej komunikatu). Jeżeli jest on inny niż ten podany we wniosku, należy podać ten z wniosku/ankiety i ponowić próbę.

Dane projektu dostępne są w systemie MT+ dopiero po podpisaniu umowy finansowej z Narodową Agencją. System informuje o pojawieniu się projektu w MT+, przesyłając wiadomość e-mail na adres podany we wniosku. Adresu e-mailowego, na który wpłynęła wiadomość z MT+ należy użyć do zalogowania się do systemu.

W przypadku problemów z logowaniem należy skontaktować się z Narodową Agencją mtool_helpdesk@frse.org.pl, podając przy tym numer projektu oraz przesyłając zrzut ekranu z informacją o błędzie.