Czym jest Mobility Tool+

treść strony

Mobility Tool+

Mobility Tool+ (MT+) to aplikacja internetowa dostępna pod linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility, przeznaczona dla beneficjentów programu Erasmus+. Pozwala ona zarządzać danymi dotyczącymi realizowanych projektów oraz składać raporty końcowe. Umowy na realizację projektów obligują beneficjentów programu Erasmus+ do regularnego/comiesięcznego uzupełniania danych w Mobility Tool+.

Właścicielem i głównym administratorem aplikacji internetowej jest Dyrekcja Generalna Wydział Edukacja i Kultura (DG EAC).

Aktualna dokumentacja on-line do aplikacji Mobility Tool+ dostępna jest z poziomu aplikacji w języku angielskim. Dostęp do dokumentacji mają wszyscy użytkownicy zarejestrowani w EU_Login pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?spaceKey=NAITDOC&title=Mobility+Tool+-+Guide+for+Beneficiaries

Udostępniamy też starą wersję instrukcji obsługi MT+ w języku polskim gdyż generalna zasada obsługi programu nie zmieniła się :  

  1. wersja polska: Mobility Tool+ Przewodnik dla Beneficjentów programu Erasmus+ [PDF] wersja z 10-08-2016 r.

Kontakt

  • Dane kontaktowe w sprawach technicznych

    mtool_helpdesk@frse.org.pl
    (w temacie wiadomości uprzejmie prosimy o podanie numeru projektu)