Rejestrowanie mobilności i uzupełnianie pozostałych danych

treść strony

Rejestrowanie mobilności i uzupełnianie pozostałych danych

W trakcie realizacji projektu, w systemie MT+ należy uzupełniać następujące dane:

  • w przypadku Akcji 1 i 3- informacje o mobilnościach, czyli indywidualnych wyjazdach uczestników projektu. Dane te uzupełnia się w zakładce Mobilności;
  • w przypadku Akcji 2- w zakładkach: Rezultaty Intelektualne Projektu, Wydarzenia upowszechniające i Działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami.

W przypadku uzupełniania mobilności można skorzystać z dwóch metod, prostszej z wykorzystaniem kreatora mobilności- poprzez użycie przycisku zielonego plusa „dodaj mobilność” lub wykonując import/eksport mobilności poprzez plik csv.

Poniżej przedstawiamy wideo instrukcje ilustrujące powyższe metody:

How to add mobility – wersja .docx do pobrania
How to export and import mobilities – wersja .docx do pobrania
How to read the error log – wersja .docx do pobrania
How to work with CSV – wersja .docx do pobrania

Użytkownicy korzystający z importu/eksportu danych z wykorzystaniem zbiorów *.csv powinni zapoznać się ze słownikami kodów, Mobility Tool+ Data Dictionary for… .

Słowniki dostępne są on-line dla użytkowników zarejestrowanych w EU_Login pod adresem:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=246745866

MT+ podlega modyfikacjom i rozbudowie, może się zdarzyć, że wzorzec *csv ulegnie zmianie po eksporcie danych z MT+ do zbioru excela w tym przypadku jego import nie powiedzie się. Ponowny import będzie możliwy po dostosowaniu struktury zbioru excela do aktualnie przyjętego w MT+ wzorca *.csv.