treść strony

Składanie raportów

Raporty postępu/przejściowy

Do złożenia raportu postępu/przejściowego zobligowani są tylko ci beneficjenci, którzy posiadają stosowny zapis na ten temat w umowie finansowej. Dla pozostałych organizacji raport nie jest wymagany.

Raport postępu/przejściowy dostępny jest w systemie Mobility Tool+ dla projektów od konkursu 2016. Poniżej znajdują się odnośniki do formularzy raportów postępu/przejściowych dla pozostałych lat dla poszczególnych akcji i sektorów: