Edukacja Szkolna
Nauczyciele oraz pracownicy szkoły mogą korzystać z doskonalenia zawodowego w formie zagranicznych kursów metodycznych i językowych, Uczniowie w projektach rozwijają kompetencje językowe, społeczne i międzykulturowe poprzez praktyczną naukę języka podczas realizowanych zagranicznych mobilności.

Dla kogo?

O dofinansowanie projektów mogą starać się publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także jednostki samorządku terytorialnego, kuratoria oświaty, ośrodki doskonalenia nauczycieli, biblioteki, domy kultury, oraz inne instytucje działające w obszarze i na rzecz edukacji szkolnej. W Polsce listę insytytucji uprawnionych do wnioskowania w sektorze Edukacja Szkolna co roku ogłasza Ministerstwo Edukacji Narodowej.