Kształcenie i szkolenia zawodowe
Projekty realizowane w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe mają na celu wzmacnianie jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego zarówno w wymiarze indywidualnym poprzez realizację mobilności jak i w wymiarze instytucjonalnym bądź systemowym dzięki wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Ponadto projekty wspierają rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych.

Dla kogo?

Uczestnikami projektów mogą być uczniowie i absolwenci, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, kadra zarządzająca w placówkach oświatowych, trenerzy, szkoleniowcy i pracownicy na europejskim rynku pracy.

Oferta programu jest skierowana do instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. Najczęstszymi beneficjentami są szkoły zawodowe, placówki kształcenia praktycznego i ustawicznego, instytucje szkoleniowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje branżowe, partnerzy społeczni, fundacje, izby rzemieślnicze, szkoły wyższe, wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, a także organy administracji samorządu lokalnego i regionalnego.
Wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać osobowość prawną.

 

Zrób zdjęcie i wygraj podróż po Europie!

Konkurs fotograficzny #CEDEFOPPHOTOAWARD 2020: Twoje „zielone” lub cyfrowe umiejętności.

CEDEFOP po raz kolejny ogłasza konkurs fotograficzny mający na celu promocję interesujących praktyk w kształceniu i szkoleniu zawodowym! W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich typów szkół zawodowych z Unii Europejskiej, Norwegii i Islandii. Wystarczy zrobić 3-5 zdjęciową fotorelację na temat nauki zawodu i wygrać wyjazd do Niemiec, Grecji albo bilety na podróż po Europie.

Zadanie jest zespołowe; fotorelację na konkurs mogę przesłać jedynie 4-osobowe zespoły. Opowieść fotograficzna może dotyczyć szkolnych projektów uczniowskich, praktyk zawodowych w kraju i zagranicą, każdego aspektu szkolnego życia zawodowego. Przekaz fotorelacji może być także podkreślony krótkim filmem.

Czas do 30 czerwca 2020!

Uczniowie aparaty w dłonie i pokażcie swoje umiejętności zawodowe. Stwórzcie inspirujące opowieści fotograficzne. Pokażcie całej Europie co Was pasjonuje.

Więcej informacji:

http://refernet.ibe.edu.pl/index.php/konkurs-fotograficzny-cedefop-cedefopphotoaward-2020-twoje-zielone-lub-cyfrowe-umiejetnosci

https://www.cedefop.europa.eu/en/tags/cedefopphotoaward