Kształcenie i szkolenia zawodowe
Projekty realizowane w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe mają na celu wzmacnianie jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego zarówno w wymiarze indywidualnym poprzez realizację mobilności jak i w wymiarze instytucjonalnym bądź systemowym dzięki wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Ponadto projekty wspierają rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych.

Dla kogo?

Uczestnikami projektów mogą być uczniowie i absolwenci, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, kadra zarządzająca w placówkach oświatowych, trenerzy, szkoleniowcy i pracownicy na europejskim rynku pracy.

Oferta programu jest skierowana do instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. Najczęstszymi beneficjentami są szkoły zawodowe, placówki kształcenia praktycznego i ustawicznego, instytucje szkoleniowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje branżowe, partnerzy społeczni, fundacje, izby rzemieślnicze, szkoły wyższe, wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, a także organy administracji samorządu lokalnego i regionalnego.
Wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać osobowość prawną.

 

Zrób zdjęcie i wygraj podróż po Europie!

Polska zwycięża w międzynarodowym konkursie fotograficznym #CEDEFOPPHOTOAWARD 2020: Twoje „zielone” lub cyfrowe umiejętności!

 

Jednym z dwóch zwycięzców konkursu została grupa młodych ludzi z Niepublicznego Technikum im. gen. W. Andersa z Opatowa.  Praca pt.: Dream, work hard and reach for the sky zachwyciła jury konkursu. Serdecznie gratulujemy panom: Jakubowi Kordyce, Maciejowi Gawronowi, Bartłomiejowi Kordosowi i Krystianowi Gawlikowi.

Więcej informacji na temat zwycięzców znajduje się na stronie: https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/cedefopphotoaward-2020-winners-announced

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2020!

– Szkoły branżowe mają ogromny potencjał, zwłaszcza te, które biorą udział w projektach z programu Erasmus+ – mówi jedna z organizatorek Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych (VET Week).

Tegoroczne wydarzenie było inne niż poprzednie. Nie w jednym miejscu i nie twarzą w twarz. Bez publiczności i bez pokazu umiejętności uczniów. Goście VET Weeka co prawda widzieli się, ale przez ekran komputera. Pandemia koronawirusa wymusiła w tym roku zmiany w organizacji najważniejszego święta dla wszystkich zaangażowanych w edukację branżową.

Zapraszamy do lektury całego artykułu Michała Radkowskiego opublikowanego w 4/2020 numerze Europy dla Aktywnych.

https://www.frse.org.pl/artykul/vet-week-zdalnie-i-z-rekordem/