Partnerstwa na rzecz współpracy w dziedzinie sportu

Program centralny skierowany do organizacji publicznych i prywatnych działających w obszarze sportu

Tematyka projektów musi oscylować wokół jednego z priorytetów horyzontalnych programu Erasmus+ dla Akcji 2 lub jednego z priorytetów określonych dla dziedziny Sportu.


Dziedzina sportu w programie Erasmus+ obejmuje 4 priorytety:

  1. Zachęcanie do uprawiania sportu i aktywności fizycznej: działania związane z Europejskim Tygodniem Sportu, promocją tradycyjnych sportów i gier oraz integracją międzypokoleniową w sporcie.
  2. Promowanie uczciwości i wartości w sporcie: zwalczanie dopingu, korupcji, ustawiania rozgrywek, a także poprawa zarządzania w sporcie.
  3. Promowanie edukacji w sporcie i poprzez sport: wspieranie karier dwutorowych sportowców, rozwój umiejętności, coachingu, podnoszenie kwalifikacji personelu, wykorzystanie narzędzi mobilnych.
  4. Zwalczanie przemocy, rasizmu, dyskryminacji, nietolerancji i radykalizacji w sporcie: zapobieganie i zwalczanie zjawisk i zachowań, które mogą mieć negatywny wpływ na uprawianie sportu i ogólnie na społeczeństwo; promowanie równości w sporcie, w tym równości płci.

 

Kryteria oceny
We wszystkich kategoriach obowiązują takie same, cztery kryteria oceny, różnią się jednak nieznacznie wagą punktów. Są to:

  1. Adekwatność projektu.
  2. Jakość planu projektu i jego realizacji.
  3. Ustalenia w zakresie jakości partnerstwa i współpracy.
  4. Wpływ (oddziaływanie).

Aby wnioski zostały rozpatrzone muszą uzyskać minimum 50% punktów w każdym kryterium oraz łącznie minimum 60 punktów na 100 możliwych.


Jak aplikować?
Wnioski wypełnia się i składa w języku angielskim bezpośrednio do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego z siedzibą w Brukseli, po zarejestrowaniu się w systemie EU Login i uzyskaniu indywidualnego kodu PIC.


Granty
W tej kategorii funkcjonuje podział projektów na trzy rodzaje, określane przez kwoty dofinansowania (ryczałty), zależne od zakresu planowanych działań.

  Kategoria ryczałtu

  Kwota ryczałtu (euro)   

  Minimalna liczba partnerów         

  Czas realizacji     

  1

  120 000

  3 z 3 różnych Krajów Programu

  12–36 miesięcy

  2

  250 000

  3

  400 000

 

Termin składania wniosków w 2021 r.: 17 czerwca, do godz. 17.00.

Filmy i webinaria

  • odtwórz film
  • odtwórz film

Inicjatywy wspierające