Szkolnictwo Wyższe
W tym sektorze edukacji program Erasmus+ wspiera międzynarodową współpracę uczelni, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktyki, ułatwia mobilność pracowników szkół wyższych, a także stwarza uczelniom możliwość udziału w międzynarodowych projektach.

Dla kogo?

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć szkoły wyższe, ich studenci i pracownicy, a w niektórych działaniach – również inne organizacje współpracujące z uczelniami.

Uczelnie mogą prowadzić wymianę studentów i pracowników oraz koordynować międzynarodowe projekty lub brać w nich udział jako partnerzy. Warunkiem udziału uczelni w programie jest posiadanie Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.
Studenci mają możliwość wyjazdów za granicę na część studiów i na praktyki.
Nauczyciele akademiccy mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne dla studentów w zagranicznych uczelniach. Pracownicy z różnych jednostek uczelni mogą korzystać z wyjazdów szkoleniowych. Ponadto studenci i pracownicy uczelni mają możliwość uczestniczyć w projektach międzynarodowych, w które zaangażowana jest ich jednostka.

Droga Studentko, Drogi Studencie,

jeżeli jesteś studentem polskiej uczelni przebywającym  w tej chwili za granicą w ramach programu Erasmus+ i trafiłeś na ten komunikat polskiej Narodowej Agencji programu Erasmus+  lub właśnie wróciłeś do domu z Erasmusowego wyjazdu i nie wiesz, co dalej – prosimy zastosuj  się do poniższych wskazówek:

  • Bezzwłocznie skontaktuj się ze swoją uczelnią, z którą podpisałeś umowę finansową. Ona powinna poinformować Cię o tym co musisz zrobić, aby rozliczyć się z otrzymanego stypendium, a wróciłeś lub chcesz wrócić do kraju.
  • Jeżeli uczelnia nie odpowiada i nie możesz uzyskać od niej wskazówek, zachowaj wszystkie posiadane dokumenty poświadczające: datę powrotu do kraju (np. bilety czy karty pokładowe),  kwotę wydaną na podróż powrotną (rachunki za bilety),  opłacone kaucje/opłaty za zakwaterowanie (umowy, pokwitowania), których nie będziesz mógł odzyskać od właściciela obiektu/lokalu.
  • Czekaj na informacje ze swojej uczelni, które pozwolą Ci finansowo rozliczyć się z podpisanej umowy oraz kontynuować naukę.

Możesz także nawiązać kontakt z Samorządem Studentów Twojej uczelni lub skierować pytanie do Narodowej Agencji programu Erasmus+ (he@erasmusplus.org.pl)

Jeżeli wciąż jesteś za granicą i nie wiesz jak postąpić, możesz nawiązać kontakt z polską placówką dyplomatyczną – wykaz dostępny na https://www.gov.pl/web/dyplomacja . Dodatkowo Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło ogólny numer alarmowy dla osób przebywających za granicą: +48 22 523 8880.

Możesz też skontaktować się z organizacją studencką  działającą w kraju Twojego pobytu  lub najbliższą lokalną sekcją ESN


Dear Student,

if you are an Erasmus exchange student in Poland and you decided to stay here due to difficulties to organise your travel back home or you decided to wait for improvement of the overall health situation, please read the message and follow the recommendations:

  • Contact your home university and host university/institution in order to let them know what is happening with you; learn out what are recommendations of your home university.
  • Contact your country consulate/embassy in order to know what help can be provided to you by them. We hope that you know the link to the appropriate webpage.
  • If you stay in Poland without having possibilities to be back home, follow recommendations of your host institution.
  • If you would like to contact student organisation in Poland (member of European Student Union) please visit https://psrp.org.pl/international-students/ or https://m.facebook.com/parlamentstudentowrp/ or contact international@psrp.org.pl They can connect you with other students from your country in similar situation. Do not forget about your Erasmus buddy, if you have one. You can visit s well the ESN Polska webpage https://www.esn.pl/en in order to get information about ESN sections at Polish higher education institutions.  If you prefer to contact ESN in your home country you can find information at the webpage https://esn.org/sections

 

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE) – konkurs wniosków na lata 2021-2027

Ogłoszono warunki konkursu dla uczelni o przyznanie Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) na lata 2021-2027. Karta uprawnia do ubiegania się o fundusze na działania, które uczelnia może realizować w programie Erasmus+ (np. wyjazdy stypendialne studentów i pracowników, udział w projektach edukacyjnych).

Nowy (przesunięty decyzją KE ) termin składania wniosków upływa 26 maja 2020 r.

Więcej informacji  znajduje się TUTAJ.

Strefy

Kontakt

Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (dawniej Erasmus)

email: he@erasmusplus.org.pl