Działania centralne – Sojusze na rzecz innowacji

Sojusze na rzecz innowacji

Sojusze prowadzą do zwiększenia zdolności innowacyjnych Europy poprzez współpracę i wymianę wiedzy pomiędzy sektorem szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz środowiskiem społeczno-gospodarczym, w tym badania.

    

Programy i inicjatywy FRSE - poznaj je wszystkie!

Zasady stosowania logo
programu Erasmus+

 

Poznaj wytyczne oznakowania projektów
w ramach programu

Dowiedz się więcej

Erasmus+ Students and Alumni Alliance (ESAA)

 

Nawiąż kontakty i wymień się doświadczeniami
z uczestnikami programu Erasmus+

Dowiedz się więcej

Zobacz najczęściej
zadawane pytania

zobacz

Skontaktuj się
z nami

więcej