Komunikaty
  • Informacja na temat szkoleń w zakresie programu Erasmus +| 18 kwietnia 2019 r. [PDF]
  • Komunikat NA dot. przesunięcia terminów składania wniosków w Akcji 2 na 26  marca 2019 r.| 21 marca 2019 r. [PDF]
  • Komunikat NA dot. alternatywnego sposobu składania wniosków na 21 marca 2019 r. [PDF]
  • Komunikat o przesunięciu terminu składania wniosków na 12 lutego 2019 r. [PDF]
  • Komunikat NA dot. podziału środków na dwa rodzaje Partnerstw Strategicznych w konkursie wniosków programu Erasmus+ w roku 2019 [PDF]
  • Komunikat dot. braku możliwości ubiegania się o dofinansowanie w programie Erasmus+ przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne w konkursie 2019 r. [PDF]
  • Komunika dot. języków, w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ w konkursie 2019 r. [PDF]
  • Komunikat dot. wysokości stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w Akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych [PDF]
  • Komunikat dot. badania wiarygodności finansowej [PDF]
  • Komunikat NA Procedura odwoławcza dla beneficjentów i wnioskodawców Programu Erasmus+ [PDF]