Erasmus+ w liczbach

Statystyki

Polska uczestniczyła w programie Erasmus w latach 1998-2014. W latach 2006/07 – 2013/14 Erasmus wchodził w skład programu UE – “Uczenie się przez całe życie”.

Od roku 2014/15 realizowany jest nowy, kompleksowy program UE w dziedzinie edukacji, szkolenia i sportu – Erasmus+.

Na tej stronie zamieszczone są dane statystyczne dotyczące udziału Polski w programie Erasmus w latach akademickich 1998/99 – 2013/14.

Erasmus w liczbach

Lata Liczba polskich uczelni posiadających Kartę Uczelni Erasmusa Liczba polskich studentów, którzy wyjechali na stypendium* Liczba zagranicznych studentów, którzy przyjechali na stypendium do Polski* Liczba wyjazdów pracowników uczelni z Polski  w celu prowadzenia zajęć/ na szkolenia Liczba przyjazdów pracowników zagranicznych uczelni w celu prowadzenia zajęć/ na szkolenia
1998/99 46 1426 220 359 / – b.d.
1999/2000 74 2813 466 605 / – b.d.
2000/01 98 3691 614 678 / – 488 / –
2001/02 98 4322 750 800 / – 573 / –
2002/03 120 5419 996 884 / – 640 / –
2003/04 151 6278 1459 946 / – 749 / –
2004/05 187 8388 2332 1394 / – 1026 / –
2005/06 217 9974 3063 1740 / – 1291 / –
2006/07 240 11 219 3730 2030 / – 1406 / –
2007/08 256 12 854* 4446* 2460 / 651 1596 / 155
2008/09 264 13 402 4923 3079/ 1262 1683 / 221
2009/10 288 14 021 6070 2974 / 1476 1819/ 294
2010/11 302 14 234 7583 3381 / 1834 2034 / 342
2011/12 315 15 315 8972 4022 / 2318 2138 / 473
2012/13 324 16 219 10772 4442 / 2800 2371 / 723
2013/14 331 15 517 11 693 4388 / 2841 2612 / 946
Suma 155 092 68 089 34 182 / 13 182 20 426 / 3154

 

* – od roku akademickiego 2007/08 podane liczby są sumą wyjazdów/przyjazdów studentów na studia i na praktyki.

Mobilność w ramach Erasmusa w Polsce – dane ogólne

Mobilność w ramach Erasmusa w Polsce – dane w podziale na uczelnie

2013/14

2012/13

2011/12

2010/11

2009/10

Załączniki:

 

Raporty dotyczące programu Erasmus +