Szkolenia międzynarodowe

TCA

TCA (Training and Cooperation Activities) to inicjatywa, w ramach której organizowane są wydarzenia, seminaria i warsztaty umożliwiające beneficjentom programu Erasmus+ oraz narodowym agencjom działającym w krajach programu realizację działań zmierzających do osiągnięcia lepszej jakości projektów i ich rezultatów, do nawiązywania nowych partnerstw.

Realizacja inicjatyw w ramach TCA powinna gwarantować lepszy wpływ Programu na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Co oferuje TCA?

Wydarzenia realizowane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ w Europie mają na celu: wspieranie wdrażania programu Erasmus+ tak by miał wysoką jakość i mobilizował do działania maksymalną liczbę organizacji, wspieranie rozwoju edukacji oraz wspieranie współpracy między organizacjami działającymi na rzecz edukacji.

Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do osób reprezentujących instytucje, które nie realizowały projektów w ramach programu Erasmus+, jak i do tych, które aktualnie lub w przeszłości brały w nich udział.

Wydarzenia mają różnorodny charakter i tematykę, która bezpośrednio nawiązuje do priorytetów programu Erasmus+.

Oferta szkoleń międzynarodowych organizowanych przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ dotyczy sektorów:

  • Edukacja szkolna (SE)
  • Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)
  • Szkolnictwo wyższe (HE)
  • Edukacja dorosłych (ADU)
  • Młodzież (Youth)

Zespół TCA Polskiej Narodowej Agencji Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności