Filtruj:
Sektor:
 • Edukacja Dorosłych
 • Edukacja Szkolna
 • Kształcenie i szkolenia zawodowe
 • Młodzież
 • Akcje Centralne Erasmus+ Sport
 • Szkolnictwo Wyższe
 • Erasmus+
Lokalizacja:
 • Regionalne
 • Ogólnopolskie
 • Międzynarodowe
 • Online
Etap:
 • Nadchodzące
 • Trwające
 • Zakończone

Konferencja – „Proces Boloński – to już 20 lat! Nowe i stare wyzwania”

W czerwcu 1999 roku ministrowie odpowiedzialni za szkolnictwo wyższe w 29 krajach Europy podpisali w Bolonii deklarację, na mocy której postanowiono pracować nad harmonizacją krajowych systemów edukacji wyższej, tak, aby utworzyć Europejski Obszar Szkolnic[...]

Od pomysłu do projektu – Seminarium w ramach programów Erasmus+ i PO WER

Seminarium dotyczące możliwości dofinansowania zagranicznych wyjazdów edukacyjnych dla kadry edukacji dorosłych w ramach programów Erasmus+ i PO WER. Seminarium organizujemy z myślą o przedstawicielach organizacji zajmujących się niezawodową edukacją doros[...]

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla wnioskodawców projektów Partnerstw strategicznych na rzecz edu[...]

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dotyczące projektów – Partnerstw strategicznych na rzecz edukacji dorosłych (Akcja 2, program Erasmus+) dla nowych wnioskodawców działających w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych. Spotkanie dotyczy partnerstw strate[...]

Spotkanie informacyjne dla organizacji wspierających młodzież z problemami zdrowotnymi, niepełnospraw[...]

Polska Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza na spotkanie informacyjne dla organizacji wspierających młodzież z problemami zdrowotnymi, niepełnosprawnością, które odbędzie się 3 grudnia 2019r. w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w Wa[...]

Spotkanie informacyjne o projektach Partnerstw strategicznych dla szkolnictwa wyższego – konkurs wnio[...]

W ramach przygotowania polskich uczelni do skorzystania z możliwości oferowanych przez program Erasmus+ w konkursie wniosków 2020 r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza przedstawicieli szkół wyższych na spotkanie informacyjne o projektach Partnerst[...]

Spotkanie informacyjne o projektach Partnerstw strategicznych dla szkolnictwa wyższego – konkurs wnio[...]

W ramach przygotowania polskich uczelni do skorzystania z możliwości oferowanych przez program Erasmus+ w konkursie wniosków 2020 r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza przedstawicieli szkół wyższych na spotkanie informacyjne o projektach Partnerst[...]