Filtruj:
Sektor:
 • Edukacja Dorosłych
 • Edukacja Szkolna
 • Kształcenie i szkolenia zawodowe
 • Młodzież
 • Akcje Centralne Erasmus+ Sport
 • Szkolnictwo Wyższe
 • Erasmus+
Lokalizacja:
 • Regionalne
 • Ogólnopolskie
 • Międzynarodowe
 • Online
Etap:
 • Nadchodzące
 • Trwające
 • Zakończone

II Kongres Rozwoju Systemu Edukacji. Mądrość – Kreatywność – Innowacyjność. Kształcenie dla przyszłoś[...]

Hasłem przewodnim wydarzenia jest „Mądrość – Kreatywność – Innowacyjność. Kształcenie dla przyszłości”. Razem z ekspertami z obszaru oświaty,  szkolnictwa wyższego, szkolnictwa branżowego, otoczenia zewnętrznego szkół i uczelni (np. samorządu terytorialneg[...]

Seminarium Programowanie z eTwinning

Bezpłatne seminarium szkoleniowo-kontaktowe Programowanie z eTwinning organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach 24-25 września 2019 w Arłamowie. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów na różnych poziomach edukac[...]

Konferencja Nowoczesne technologie w projektach międzynarodowych w Łodzi

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowe Biuro eTwinning wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego i Politechniką Łódzką zapraszają nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i średnich z województwa łódzkiego na bezpłatną konferencję wars[...]

Szkolenie nt. zasad zarządzania projektami mobilności dla instytucji realizujących projekty na zasada[...]

Szkolenia będą poświęcone kwestiom merytorycznym związanym z prawidłową realizacją projektu. Omówione zostaną najważniejsze dokumenty. Zaplanowana została również część przybliżająca kwestie zarządzania finansowego projektami. W trakcie i po zakończeniu sz[...]

Szkolenie nt. zasad zarządzania projektami mobilności dla instytucji realizujących projekty na zasada[...]

Szkolenia będą poświęcone kwestiom merytorycznym związanym z prawidłową realizacją projektu. Omówione zostaną najważniejsze dokumenty. Zaplanowana została również część przybliżająca kwestie zarządzania finansowego projektami. W trakcie i po zakończeniu sz[...]

Spotkanie informacyjne nt. przygotowania raportu końcowego z realizacji umów KA103 i KA107

Przedstawicieli szkół wyższych serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. przygotowania raportu końcowego z realizacji umów finansowych KA103 i KA107 w programie Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Spotkanie odbędzie się 15 października 2019 r[...]