Filtruj:
Sektor:
 • Edukacja Dorosłych
 • Edukacja Szkolna
 • Kształcenie i szkolenia zawodowe
 • Młodzież
 • Akcje Centralne Erasmus+ Sport
 • Szkolnictwo Wyższe
 • Erasmus+
Lokalizacja:
 • Regionalne
 • Ogólnopolskie
 • Międzynarodowe
 • Online
Etap:
 • Nadchodzące
 • Trwające
 • Zakończone

Nauczanie języków obcych w szkołach, Warszawa, 25 marca 2019 r.

W trakcie konferencji przedstawiony zostanie obecny stan szkolnej edukacji językowej: możliwości skutecznej nauki języków obcych wedle nowych zapisów w Podstawie programowej, analiza wyników zewnętrznych egzaminów językowych, aktualna sytuacja edukacji dwu[...]

Before project fails – zarządzanie ryzykiem w projekcie

Before project fails –  to seminarium z elementami szkolenia adresowane do koordynatorów projektów Akcji 1, 2 i 3 Sektora Młodzież (zarówno organizacji koordynujących, jak i organizacji partnerskich). Spotkanie będzie okazją do poszukiwania rozwiązań główn[...]

Konferencja regionalna | „Możliwości rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli w międzynarodowyc[...]

  Uwaga! Zmiana terminu konferencji. Konferencja odbędzie się 24 kwietnia 2019 roku   Konferencja „Możliwości rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli w międzynarodowych projektach edukacyjnych” W trakcie konferencji zaprezentowane [...]

Konferencja regionalna | „Możliwości rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli w międzynarodowyc[...]

Konferencja „Możliwości rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli w międzynarodowych projektach edukacyjnych” W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną możliwości rozwoju edukacji zawodowej i branżowej, z wykorzystaniem programów takich jak E[...]

Tool Fair – targi narzędzi edukacyjnych

Tool Fair to spotkanie osób pracujących z młodzieżą w ramach różnorodnych inicjatyw i projektów edukacyjnych skupionych na edukacji pozaformalnej. Wydarzenie stworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń i dyskusji, a także uczenia się. Polska edycja stanowi w[...]