28
maj
2019
Marketing społeczny jako narzędzie utrwalania rezultatów projektów edukacyjnych
Data:
28 maja 2019
Miejsce:
Warszawa
Kategoria wydarzenia:
Erasmus+

Opis wydarzenia

Zapraszamy beneficjentów programu Erasmus+ na spotkanie, podczas którego przedstawione zostaną informacje jak wykorzystać marketing społeczny jako narzędzie utrwalania rezultatów projektów edukacyjnych.

Marketing społeczny to długofalowe budowanie relacji, które wymaga konsekwencji oraz dobrej znajomości naszych odbiorców. Dlatego należy podchodzić do niego w sposób planowy, pamiętając o konkretnej strategii działania już na etapie tworzenia założeń projektu.

Celem marketingu społecznego jest wpływ na kształtowanie zachowań wybranych członków społeczności. Realizując projekt od początku powinniśmy myśleć o tym, jak zapewnić trwałość rezultatów naszych działań. Żeby znaleźć najlepsze sposoby oddziaływania i odkrywać nowe możliwości rozwoju naszych projektów potrzebny jest dialog i synergia działań z wieloma decydentami, takimi jak politycy administracja, biznes i media.  Jak do tego podejść i jakie narzędzia stosować będziecie mogli się dowiedzieć już 28 maja w Warszawie w trakcie seminarium.

Prelegenci:

Julia Kozak

Specjalista public relations z ponad 20-letnim stażem w zintegrowanej komunikacji, strateg komunikacji międzykulturowej. Przedstawiciel krajowy Instytutu Innowacji w Polityce z Wiednia.

Rafał Kunaszyk

Ekspert ds. edukacji, rynku pracy, specjalizuje się w kwestiach dotyczących rozwoju kompetencji, kwalifikacji oraz wdrażania projektów innowacyjnych, trener i doradca zarządzania wyszkolił w kraju i zagranicą ponad 5 tys osób, współautor podręczników z zarządzania projektami i partnerstwami,  posiada ponad 20-letnie  w budowaniu partnerstw, w tym PPP, współwłaściciel firm rodzinnych Eurokreator sc i Eurokreator T&C, członek Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, członek Rady Fundatorów Klastra Life-Science

Jarosław Petz

Specjalista zarządzania projektami opartymi na wiedzy, prawnik. Prowadzi liczne działania doradcze i szkoleniowe dla organizacji i przedsiębiorstw w zakresie strategii opartej na zarządzaniu wiedzą.

 

Spotkanie odbędzie się 28 maja 2018 r. MsMermaid Conference Center, ul. Wioślarska 8, Warszawa

 

Cele wydarzenia

Uczestnicy spotkania, będą mieli możliwość wzięcia udziału w trzech sesjach tematycznych dotyczących upowszechniania rezultatów w projektach edukacyjnych z wykorzystaniem marketingu społecznego.

Poznają zasady strategii komunikacji projektu: od czego zacząć, na co się przygotować i dlaczego nikt nie chce z nami „strategicznie” rozmawiać,  poznają zasady komunikacji z kluczowymi interesariuszami – samorządami i biznesem, dowiedzą się jak przebiega proces budowania trwałej relacji z interesariuszami,  dlaczego partnerzy samorządowi nie garną się do współpracy oraz jak pozyskać partnerów biznesowych do projektów edukacyjnych?

Podczas ostatniej sesji, uczestnicy dowiedzą się na temat mapowania interesariuszy projektu,  z kim rozmawiać o celach i wynikach naszego projektu oraz jak przygotować pakiet informacyjny dla interesariuszy?

 

Koordynatorzy wydarzenia

Ewa Koźbiał

email: ekozbial@frse.org.pl

tel: 22 4631268

Sylwia Kozioł

email: skoziol@frse.org.pl

tel: 573-441-880