Sieć EuroPeers tworzą młodzi ludzie, którzy uczestniczyli w projektach programu „Młodzież w działaniu” lub Erasmus+ Młodzież i chcą dzielić się swoimi doświadczeniami z rówieśnikami poprzez różnego rodzaju aktywne działania.

Sieć EuroPeers Polska

Sieć EuroPeers tworzą młodzi ludzie, którzy uczestniczyli w projektach programu „Młodzież w działaniu” lub Erasmus+ Młodzież i chcą dzielić się swoimi doświadczeniami z rówieśnikami poprzez różnego rodzaju aktywne działania. Mogą to być rozmowy i spotkania informacyjne w szkołach, wieczory w klubach młodzieżowych, stoiska informacyjne na targach czy imprezach miejskich, artykuły w prasie lokalnej, gry terenowe, wystawy fotograficzne, blogi, filmy w internecie i inne inicjatywy odpowiadające na potrzeby lokalne młodzieży.

Wszystkie akcje musi łączyć to, że koncentrują się na młodych ludziach, dzieleniu się własnymi doświadczeniami bycia Europejczykami i udzielania informacji na temat programu Erasmus+ Młodzież oraz innych programów w zakresie mobilności i uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym i obywatelskim w kraju i zagranicą.

Główne działania EuroPeersów, to:

 • informowanie i motywowanie młodych ludzi w oparciu o własne doświadczenia w zakresie możliwości kształcenia i mobilności w ramach programu Erasmus+ Młodzież;
 • zwiększanie widoczności, rozpowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów Erasmus+ Młodzież;
 • zwiększenie świadomości zagadnień europejskich związanych z młodzieżą;
  wzmacnianie siebie i innych młodych ludzi w roli świadomych i aktywnych obywateli w Europie;
 • docieranie do młodych ludzi o mniejszych szansach poprzez podejście typu peer-to-peer (edukację rówieśńniczą) oraz działaniom w środowiskach lokalnych.

Nabór 2016

EuroPeers Polska – dołącz do krajowej sieci!

Aby się zgłosić wypełnij ankietę!

Nie zwlekaj, termin mija 1 września!

Do współpracy w ramach sieci zapraszamy osoby (18-30 lat), które uczestniczyły w projekcie realizowanym  w ramach programu Erasmus+ Młodzież / „Młodzież w działaniu” (szczególnie EVS), brały udział  w międzynarodowych  szkoleniach i które chcą zaangażować się w działania sieci.

Członkostwo w sieci jest nadawane na okres 2 lat. Z możliwością weryfikacji i czasowych zmian.

Nabory do sieci Europeers odbywają się cyklicznie, a informacje o tym pojawią się na stronie Eurodesk oraz programu Erasmus+.

Komunikacja odbywa się poprzez maile, Facebooka oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, przez inne platformy.

Członkowie sieci zapraszani są na spotkania i seminaria organizowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz Eurodesk Polska. Co roku odbywa się -obowiązkowe krajowe spotkanie ewaluacyjne oraz międzynarodowe spotkanie całej sieci EuroPeers. Członkowie sieci mają też możliwość kilka razy do roku uczestniczyć w międzynarodowych szkoleniach Europeersów.

Spotkanie EuroPeers: Second European Network Meeting, Warsaw 12-15.05.2016

Członkowie krajowej sieci EuroPeers Polska będą zachęcani do podejmowania różnych działań mających na celu przekazanie wiedzy o programie Erasmus+ swoim rówieśnikom i innym osobom w lokalnej społeczności.

Możliwe działania:

Współpraca z mediami (artykuły, wywiady, reportaże, itp.) takimi jak:

 • prasa,
 • radio,
 • telewizja.

Wykorzystanie mediów społecznościowych:

 • blogi, tumblr,
 • vlogi (blogi video),
 • Facebook,
 • Twitter,
 • Flickr.

Organizacja, udział lub pomoc w realizacji różnego rodzaju wydarzeń takich jak:

 • spotkania informacyjne;
 • gry miejskie, performance;
 • szkolenia krajowe i międzynarodowe;
 • składanie wniosków w programie Erasmus+;
 • wystawy;
 • Europejski Tydzień Młodzieży;
 • współpraca z bibliotekami;
 • współpraca ze szkołami;
 • wydarzenia tematyczne, targi, szkolenia, konferencje realizowane przez FRSE.

Współpraca z Konsultantami Regionalnymi programu Erasmus+ oraz Punktami Konsultacyjnymi Eurodesk Polska.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ wspiera działania EuroPeersów w różny sposób, np. poprzez zapewnienie materiałów informacyjnych i szkoleniowych, wsparcie merytoryczne, itp.

Przygotowanie Planu działań.

Przesyłanie krótkich i ciekawych relacji ze realizowanych projektów i przedsięwzięć.

Udział w krajowych spotkaniach sieci EuroPeers.

Krajowa sieć EuroPeers będzie się stopniowo rozwijała – w ciągu najbliższych lat będą do niej dołączać osoby, które wezmą udział w międzynarodowym szkoleniu EuroPeers.

Publikacja EuroPeers (w j. ang.)
Publikacja EuroPeers (w j. ang.)
Ulotka EuroPeers (w j. ang.)
Ulotka EuroPeers (w j. ang.)

EuroPeers International

Europejska sieć EuroPeers obejmująca sieci narodowe z różnych krajów jest aktualnie w procesie dynamicznego rozwoju. Ideę i strukturę czerpie przede wszystkim z wieloletniego doświadczenia niemieckiej sieci EuroPeers, która od 2005 roku przeszkoliła około 500 osób, które następnie w ramach sieci zrealizowały ponad 700 działań (www.europeers.de).

Ważną rolę w tworzeniu europejskiej sieci EuroPeers odgrywa również doświadczenie polskiej sieci Ambasadorów programu „Młodzież w działaniu”.  Od lipca 2012 r. do lipca 2013 r. dwudziestu pięciu ambasadorów z całej Polski wspierało Polską Narodową Agencję poprzez działania promocyjne dla młodych ludzi. Ich zaangażowanie, pomysły i inicjatywy przyniosły wiele rezultatów, od 3350 fanów na Facebooku, 2360 uczestników spotkań informacyjnych i gier ulicznych po 222 publikacje tekstów i udziały w programach radiowych (www.ambasadorzy.mwd.org.pl).

Ponadto kilka osób z Polski wzięło już udział w szkoleniach EuroPeers między innymi w Polsce i Niemczech. Kolejnym krokiem, towarzyszącym rozwijaniu się sieci europejskiej, jest stworzenie krajowej sieci EuroPeers.  I do zostania członkami tej właśnie sieci bardzo serdecznie Was zapraszamy!

Członkowie sieci EuroPeers

Czy myśleliście kiedyś o podjęciu wyzwania? O wyjeździe na drugi koniec Europy, aby pomagać innym ludziom? Oni to robią! Kim są?

europeers_team

Edukacja rówieśnicza to jak omawianie wybitnego dzieła literatury z kolegą, który jeszcze nie odnalazł uroku tej historii. To uczenie się z przeszłych doświadczeń, aby wykorzystać je w przyszłych projektach.

KASIA

Chciałbym pokazać wszystkim, czym jest Erasmus+, jakie możliwości oferuje oraz ile niezapomnianych wspomnień jest w stanie nam dać. Jako EuroPeer, poprzez przeprowadzane akcje, projekty i wydarzenia, mam również możliwość rozwoju moich pasji i zainteresowań.

MATEUSZ

Wierzymy w edukację rówieśniczą, czyli uczenie się bez nauczycieli i uczniów. To taki łańcuch edukacji między młodymi ludźmi: jeśli komuś udało się wziąć udział w ciekawym programie i czegoś ciekawego dowiedzieć, chce to dalej przekazać innym. To edukacja poprzez wzajemne spotkania i działania młodych ludzi.

JUSTYNA

Poprzez stoiska informacyjne lub gry miejskie chcę uświadamiać młodym ludziom, jakie możliwości daje im program Erasmus+. Jako była wolontariuszka EVS opowiadam, że żyjąc w innej kulturze, możemy się wiele nauczyć.

KASIA

Chcemy także przekonać młodych ludzi – również tych ze środowisk mniej uprzywilejowanych – że wyjechać na taki projekt może każdy: nie jest wymagana ani znajomość języka obcego, ani konkretne wykształcenie. Nieważne skąd pochodzisz, wystarczą chęci i informacja, jak się do tego zabrać.

ANETA

Co konkretnie robimy? Dzielimy się naszym doświadczeniem, ponieważ udział w projektach europejskich był dla nas niesamowitą przygodą. Opowiadamy o tym, jak działania projektowe w innej kulturze rozwinęły nasze kompetencje, wpłynęły na nasz rozwój osobisty, a nawet na dalsze kroki podejmowane w życiu. Ponadto zwiększamy widoczność rezultatów projektów realizowanych w naszych okolicach i informujemy o europejskich inicjatywach związanych z młodzieżą.

KINGA

Jesteśmy EuroPeersami, czyli członkami międzynarodowej sieci europejskich rówieśników. Naszą rolą jest docieranie do rówieśników, zasiewanie ziarna motywacji i uświadamianie możliwości, jakie daje program Erasmus+ Młodzież – nie w formie suchych informacji przekazywanych przez przedstawicieli Komisji Europejskiej, ale własnych, żywych doświadczeń i ich rezultatów.

ŁUKASZ

Idea sieci EuroPeers powstała w Niemczech w 2005 r. i wciąż rozwija się w niektórych krajach członkowskich, w tym również w Polsce. W naszym kraju inicjatywą, która wiele wniosła do idei EuroPeers była akcja Ambasadorzy Programu „Młodzież w działaniu”. Obecnie polska sieć EuroPeers liczy kilkanaście osób z całej Polski, które szkolą się, aby jak najlepiej pełnić swoją rolę na szkoleniach i spotkaniach.

SABINA

Prawda jest taka, że gdyby sześć lat temu na mojej drodze nie stanęła trenerka społeczna, która mnie zainspirowała i dała podstawowe narzędzia do działania, to moja aktywność byłaby nikła. Dlaczego? Bo w pędzie za ocenami i sukcesami mogłoby mi zabraknąć czasu na refleksję, czy ten cały pęd ma jakiś większy sens? Zrozumiałem, że warto rozwijać własne pomysły. Teraz chcę zachęcać do tego innych.

ADRIAN

EuroPeers Polska