Transformacja cyfrowa

treść strony

Transformacja cyfrowa to proces włączania technologii i rozwiązań cyfrowych, które możemy obserwować niemal w każdej dziedzinie naszego życia. Aby wspierać transformację cyfrową w sposób ukierunkowany na człowieka oraz skuteczniej reagować na wyzwania społeczne, takie jak sztuczna inteligencja lub dezinformacja, Europa potrzebuje systemów kształcenia i szkolenia dostosowanych do ery cyfrowej.

Dostrzegając potrzeby wsparcia zarówno w obszarze stosowania technologii cyfrowych przez nauczycieli, jak i podstawowych umiejętności cyfrowych uczniów, Komisja Europejska ogłosiła plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021-2027. Transformacja cyfrowa to również jeden z czterech priorytetów programu Erasmus+ w obecnej perspektywie finansowej.

Poniżej przedstawiamy materiały, z których można korzystać, prowadząc inicjatywy edukacyjne w kontekście priorytetu Transformacji cyfrowej:

Cyfrowe ulotki

Ramy kompetencji cyfrowych DigComp

Ramy kompetencji cyfrowych DigComp – zestaw narzędzi opracowanych przez Komisję Europejską służący do określenia poziomu kompetencji cyfrowych

Jak wykorzystać ramy DigComp w projektach? [pobierz]

Ulotka - Jak wykorzystać ramy DigComp w projektach?

Narzędzie SELFIE w projektach

SELFIE powstało z inicjatywy Komisji Europejskiej i jest finansowane ze środków programu Erasmus. Wszystkie szkoły mogą z niego korzystać bezpłatnie. SELFIE gromadzi anonimowo opinie uczniów, nauczycieli i kadry kierowniczej na temat sposobu korzystania z technologii w ich szkole.

Jak wykorzystać narzędzie SELFIE w projektach? [pobierz]

Ulotka - Jak wykorzystać narzędzie SELFIE w projektach?