Narodowa Agencja Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

treść strony

O Narodowej Agencji

Od 1993 r. zarządzamy europejskimi programami, projektami i inicjatywami, które umożliwiają poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej oraz zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności na ścieżce edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnych form uczenia się, a także pozwalają rozwijać zainteresowania i pasje dzięki działaniom podejmowanym w innych krajach oraz w społecznościach lokalnych.

Czym się zajmujemy?

Pełnimy funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (od 2014 r.) i Europejskiego Korpusu Solidarności
(od 2018 r.). Na arenie międzynarodowej reprezentujemy Polskę, a w kraju organizujemy nabory i nadzorujemy finansowanie projektów. Łączny budżet przeznaczony na inicjatywy realizowane w ramach obu tych przedsięwzięć w latach 2021–2027 przekroczy 29 miliardów euro w skali całej Europy. Realizujemy także część planu rozwojowego KPO (BCU i LLL), Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (od 2023 r.) i program Edukacja finansowany ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Sieci współpracy

Koordynujemy sieci i inicjatywy informacyjne skierowane do zróżnicowanych grup odbiorców. Wśród najbardziej popularnych są: stworzona dla nauczycieli platforma eTwinning, skierowane do młodzieży Eurodesk Polska i Europejski Portal Młodzieżowy oraz EPALE – Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie.

Rozwijamy nowoczesne narzędzia służące do profesjonalnego prezentowania umiejętności na rynku pracy w ramach inicjatywy Europass oraz systemu akumulacji i przenoszenia zdobytych osiągnięć ECVET. Od kilkudziesięciu lat budujemy bazę wiedzy o europejskich systemach edukacji w ramach sieci Eurydice, współtworzymy także platformę Youth Wiki poświęconą politykom młodzieżowym państw Unii Europejskiej.

Wspieramy współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko‑Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu (SALTO), a od 2016 r. także w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży (PURWM).

Nie tylko projekty

Stworzyliśmy wiele cyklicznych wydarzeń o charakterze edukacyjnym. Dla obecnych i przyszłych beneficjentów organizujemy Ogólnopolski Dzień Informacyjny, który co roku przyciąga ponad tysiąc uczestników. Do naszych flagowych imprez należą Kongres Rozwoju Systemu Edukacji i Międzynarodowy Bieg Erasmusa+. Mamy także duże doświadczenie w koordynowaniu obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży oraz we współorganizowaniu wydarzeń odbywających się w ramach Europejskiego Dnia Języków, Parady Schumana, Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych i Forum Ekonomicznego Młodych Liderów.

Od kilkunastu lat organizujemy konkursy, których celem jest promowanie rezultatów projektów i wspieranie talentów: EDUinspiracje, European Language Label oraz Selfie+. W 2017 r. przystąpiliśmy do inicjatywy WorldSkills, w ramach której wyłaniamy i przygotowujemy polską reprezentację na międzynarodowe zawody uczniów szkół technicznych i zawodowych. Zainicjowaliśmy także konkurs wydawniczy dla naukowców i badaczy edukacji.

Informacje z pierwszej ręki

Współpracujemy z 20 regionalnymi punktami informacyjnymi FRSE działającymi w każdym województwie. Cyklicznie organizujemy trasę Mobilnego Centrum Edukacyjnego po najdalej położonych regionach kraju. Jesteśmy obecni w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Flickr), gdzie na bieżąco informujemy o tym, co robimy.

Efekty projektów prezentujemy w bogatej ofercie wydawniczej. Wśród publikacji FRSE znajdują się poradniki dla beneficjentów, przewodniki po programach, przykłady dobrych praktyk, raporty, publikacje naukowe i badawcze.

Bezpłatnie wydajemy także dwa czasopisma o tematyce edukacyjnej: magazyn „Europa dla Aktywnych” oraz kwartalnik „Języki Obce w Szkole”.

Dialog z otoczeniem

Zasięg możliwości, jakie dają inicjatywy europejskie, jest naprawdę szeroki. Dlatego stale powiększamy grono ich beneficjentów. Wśród nich są już nie tylko placówki edukacyjne, lecz także organizacje pozarządowe, instytucje kultury, małe i średnie firmy oraz duże przedsiębiorstwa.

Współpracujemy z instytucjami ukierunkowanymi na rozwój rozmaitych obszarów systemu edukacji, m.in. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Instytutem Badań Edukacyjnych, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Erasmus Student Network, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jesteśmy aktywni także za granicą. Razem z narodowymi agencjami programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności organizujemy TCA Training and Cooperation Activities – działania służące podnoszeniu jakości europejskich inicjatyw edukacyjnych oraz rozwojowi grup odbiorców, do których są one skierowane.

Stabilne fundamenty

Działamy od 1993 r. jako fundacja Skarbu Państwa.
Nasze programy i inicjatywy są koordynowane zgodnie z normą systemu zarządzania jakością
ISO 9001:2015. FRSE posiada również certyfikat ISO 27001 potwierdzający, że nasz System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji jest zgodny z normą.
Uczestniczymy także w programie Rzetelna Firma, prowadzonym pod patronatem Krajowego Rejestru Długów.